Archive for octombrie 2008

Concursul Naţional de Cercetări „Pentru Şcoala de mâine”

Pentru profesorii interesaţi de domeniul cercetării pedagogice, redăm apelul pr. prof. Dorin Opriş, Inspector şcolar de specialitate la ISJ Alba    

 

 

Stimati colegi,

 

Doresc sa va fac cunoscuta initiativa de a organiza la Alba Iulia un concurs national de cercetari pedagogice în domeniul educatiei religioase si al educatiei morale.

 

Concursul are titlul “Pentru scoala de maine” si se adreseaza cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar, cu preocupari in domeniul educatiei religioase si al educatiei morale.

 

Detaliile privitoare la concurs se gasesc in documentul atasat.

 

In masura in care este posibil, va rog sa-i anuntati pe toti cei interesati si preocupati de domeniul cercetarii pedagogice.

 

Cu deosebit respect,

pr. prof. Dorin Opriş, Inspector şcolar de specialitate la ISJ Alba

Lector asociat la Universitatea “1 Decembrie 1918″ Alba Iulia, DPPD

 

 

CONCURSUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI PEDAGOGICE ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI RELIGIOASE ŞI AL EDUCAŢIEI MORALE

“PENTRU ŞCOALA DE MÂINE”

 

 

 

Organizatori

Universitatea “1 Decembrie 1918″ Alba Iulia, Facultatea de Teologie Ortodoxă Alba Iulia

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Alba

Consiliul Judeţean Alba

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia

 

Argument

Pentru societatea modernă, conceptul potrivit căruia cea mai profitabilă investiţie pe termen lung este cea în educaţie constituie un principiu de dezvoltare socială şi culturală, instrumentul de modelare al persoanei şi al colectivităţilor umane în conformitate cu particularităţile şi finalităţile perioadei istorice la care se raportează.

 

Educaţia desfăşurată în şcoală îşi propune ca ideal dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane, formarea personalităţii autonome şi creative. Cultivarea sensibilităţii faţă de problematica umană, faţă de valorile moral-civice, a respectului pentru mediul înconjurător constituie o modalităţile de realizare a finalităţii învăţământului – subordonată idealului social – şi se realizează, în special, prin educaţia morală şi prin educaţia religioasă – nucleu al unei adevărate personalităţi.

 

Într-o lume caracterizată de o tot mai mare diversitate etnică şi religioasă, educaţia religioasă propune cunoaşterea propriei identităţi, dar în egală măsură şi a celor de alte credinţe şi convingeri, favorizează incluziunea socială şi contribuie la depăşirea prejudecăţilor şi a oricăror forme de discriminare. Învăţătura creştină promovează respectul reciproc şi valorizarea semenilor ca principii fundamentale, iar o educaţie religioasă bazată pe acestea poate contribui în mod decisiv la formarea unei societăţi pluraliste, a convieţuirii în armonie cu aproapele.

 

Din prima linie a efortului pentru o continuă modernizarea învăţământului şi înscrierea acestuia pe o linie de pe care să poată genera direcţiile de dezvoltare socială ulterioare nu poate să lipsească componenta investigativă. Nu doar specialiştii din domeniul educaţiei, în general, şi al educaţiei religioase, în particular, sunt interesaţi de cercetarea pedagogică, ci este evident un interes general pentru aceasta, datorat faptului că legăturile directe sau indirecte cu fenomenele educaţionale se regăsesc pe tot parcursul vieţii.

 

De asemenea, religiozitatea trebuie formată deliberat şi sistematic, nu numai la cei implicaţi direct sau indirect în cultul religios, ci la toţi copiii şi tinerii; este necesară o viaţă spirituală autentică, centrată pe valorile religioase perene. De aceea, orice cercetare care particularizează problematica cercetării ştiinţifice pentru domeniul educaţiei religioase, prin identificarea de probleme şi oferirea de repere pentru reflecţie şi soluţionare este binevenită.

 

 

 

Obiective

·      atragerea atenţiei cadrelor didactice şi a tuturor persoanelor preocupate de sistemul educaţional românesc asupra importanţei realizării de cercetări pedagogice pentru dezvoltarea învăţământului în conformitate cu noile provocări ale societăţii moderne aflată într-o dinamică accelerată

·      stimularea cadrelor didactice de a iniţia cercetări-acţiune în domeniul educaţional, care să valorifice rezultatele şi să dezvolte alte cercetări sau iniţiative

·      crearea unui cadru de prezentare şi valorificare a cercetărilor pedagogice întreprinse de către cadrele didactice din ţară

·      realizarea unei baze de date la nivel naţional cu cercetări întreprinse în domeniul educaţional

·      constituirea unei baze de date cu persoane şi unităţi de învăţământ resursă pentru dezvoltarea şi implementarea de cercetări educaţionale la nivel de macro-sistem

·      dezvoltarea unui cadru instituţional de sprijin pedagogic şi teologic pentru profesorii care desfăşoară cercetări pedagogice, inclusiv cercetări pentru lucrările metodico-ştiinţifice elaborate în vederea acordării gradului didactic I

 

 

Regulamentul concursului

1. Concursul se adresează cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar.

2. Sunt acceptate cercetări pedagogice realizate în domeniul educaţiei religioase şi al educaţiei morale de către profesori de religie, de către profesori de discipline socio-umane, de către diriginţi, învăţători, educatori etc.

3. Lucrările vor fi trimise până la data de 21 noiembrie 2008, pe adresa de e-mail:educatia_religioasa2004@yahoo.com. Textele vor fi scrise în format Word, font: Times New Roman, font size: 12, paragraful: 1 rând.

4. În structura lucrărilor este important să se regăsească: obiectivele cercetării, ipoteza cercetării, prezentarea investigaţiei întreprinse, analiza şi interpretarea datelor, concluzii ale cercetării.

5. Comisia de jurizare va fi formată din specialişti în domeniul ştiinţelor educaţiei şi al teologiei, desemnaţi de către instituţiile de învăţământ partenere.

6. Rezultatele concursului vor fi comunicate participanţilor până la data de 30 noiembrie 2008. După această dată, cercetările participante la concurs vor fi publicate pe pagina de internet a Facultăţii de Teologie Ortodoxă Alba Iulia. De asemenea, autorii acestora vor putea fi solicitaţi prin e-mail şi / sau telefon pentru a oferi tuturor celor interesaţi informaţii suplimentare privitoare la investigaţia întreprinsă.

7. Premiile şi diplomele de participare vor fi trimise participanţilor prin poştă.

 

 

Iniţiator

pr. prof. Dorin Opriş, doctor în ştiinţele educaţiei

Inspector şcolar de specialitate la ISJ Alba

Lector asociat la Universitatea “1 Decembrie 1918″ Alba Iulia, DPPD

Publicitate

Când afară plouă!

Prietenilor, pentru a le aminti că viaţa este scurtă şi efemeră, dar că, încă mai e timp…

 

Îmi pare aşa ciudat

Că avem atâta vreme pentru ură,

Că viaţa nu-i decât o picătură

Între acest moment şi celălalt.

Şi e neînţeles de trist

Că nu culegem flori,

Că nu privim la cer mai des,

Că nu iubim

Noi, care atât de repede murim.

                          Jean Cocteau

Activitate de cerc

Pe colegii din judeţul Timiş îi anunţ că următoarea întâlnire a Cercului pedagogic – disciplina Religie – va fi pe data de 15 octombrie 2008, orele 12.00, la Liceul Pedagogic din Timişoara. Doamna profesoară Mariana Mucea va susţine o activitate demonstrativa la ciclul primar, după care domnii profesori vor primi unele sugestii metodologice necesare realizării documentelor de proiectare.

 

Vă aşteptăm cu drag!

În curs de apariţie la Editura Christiana

 

VECHIUL TESTAMENT ÎN TÂLCUIREA SFINŢILOR PĂRINŢI. I. FACEREA

Autor: Pr. Ioan Sorin Usca

Editura Christiana, Bucureşti 2008

Apărut în 2002 şi demult epuizat, acest volum reapare acum într-o ediţie revăzută şi substanţial adăugită, în care textul aproape că s-a dublat. Seria a ajuns, între timp, la volumul XII (Iov) şi a pătruns în bibliografiile seminariilor şi facultăţilor de Teologie ortodoxă, devenind un instrument de lucru curent, atât pentru elevi şi studenţi, cât şi pentru intelectualitatea creştină în general. Revizuirea şi reeditarea întregii serii se va face cu binecuvântarea Î. P. S. Părinte Mitropolit Bartolomeu Valeriu Anania, primenitorul biblisticii româneşti. 

Volum broşat, aprox. 456 pagini format 20/13