Archive for octombrie 2009

CONCURSUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI PEDAGOGICE ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI RELIGIOASE ŞI AL EDUCAŢIEI MORALE „PENTRU ŞCOALA DE MÂINE”, ediţia a II-a, 2009

Organizatori

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Catedra de Pedagogie, Psihologie şi Didactică

Facultatea de Teologie Ortodoxă Alba Iulia

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Alba

Consiliul Judeţean Alba

 

Obiective

  • atragerea atenţiei cadrelor didactice asupra importanţei realizării de cercetări pedagogice pentru dezvoltarea învăţământului, în conformitate cu noile provocări ale societăţii moderne, aflată într-o dinamică accelerată;
  • stimularea cadrelor didactice de a iniţia cercetări în domeniul educaţional şi de a valorifica rezultatele acestora;
  • crearea unui cadru de prezentare şi valorificare a cercetărilor pedagogice întreprinse de către cadrele didactice din ţară;
  • realizarea unei baze de date la nivel naţional cu cercetări întreprinse în domeniul educaţional;
  • dezvoltarea unui cadru instituţional de sprijin pedagogic şi teologic pentru profesorii care desfăşoară cercetări pedagogice, inclusiv cercetări pentru lucrările metodico-ştiinţifice elaborate în vederea acordării gradului didactic I.

 

Regulamentul concursului

1. Concursul se adresează cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar.

2. Sunt acceptate cercetări pedagogice realizate în domeniul educaţiei religioase şi al educaţiei morale de către profesori, diriginţi, învăţători, educatori etc.

3. Lucrările vor fi trimise până la data de 15 noiembrie 2009, pe adresa de e-mail: educatia_religioasa2004@yahoo.com. Textele vor fi scrise în format Word, font: Times New Roman, font size: 12, paragraful: 1 rând. Fiecare lucrare trebuie însoţită de o fişă de participare, după modelul de mai jos.

4. În structura lucrărilor este important să se regăsească: obiectivele cercetării, ipoteza cercetării, prezentarea investigaţiei întreprinse, analiza şi interpretarea datelor, concluzii ale cercetării.

5. Comisia de jurizare va fi formată din specialişti în domeniul ştiinţelor educaţiei şi al teologiei.

6. Rezultatele concursului vor fi comunicate participanţilor până la data de 20 noiembrie 2009. După această dată, cercetările participante la concurs vor fi publicate în rezumat, pe pagina de Internet a Universităţii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Catedra de Pedagogie, Psihologie şi Didactică. De asemenea, autorii acestora vor putea fi solicitaţi prin e-mail şi / sau telefon pentru a oferi tuturor celor interesaţi informaţii suplimentare privitoare la investigaţia întreprinsă.

7. Premiile şi diplomele de participare vor fi trimise participanţilor prin poştă.

Pentru perioada noiembrie-decembrie 2009, cu sprijinul Consiliului Judeţean Alba, se intenţionează organizarea la Alba Iulia a unei conferinţe naţionale în care să fie prezentate lucrările premiate, inclusiv cele de la ediţia I, din anul 2008.

 

Iniţiator

Pr. lect. univ. dr. Dorin Opriş

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Catedra de Pedagogie, Psihologie şi Didactică

 

 

 

 

fişă de participare

la Concursul naţional de cercetări pedagogice în domeniul educaţiei religioase şi al educaţiei morale „pentru şcoala de mâine”, ediţia a II-a, 2009

 

  1. Numele şi prenumele autorului / autorilor:
  2. Unitatea de învăţământ:
  3. Titlul lucrării:
  4. Secţiunea (Secţiunea I: cercetări experimentale / Secţiunea II: cercetări constatative):
  5. Adresa, nr. de telefon şi e-mail personal: