Archive for 2 martie 2010

Concurs naţional de cercetări pedagogice

 1. I. Concursul naţional de cercetări pedagogice în domeniul 

  educaţiei religioase şi al educaţiei morale pentru şcoala de mâine„, ediţia a III-a, 20 septembrie 2010

Organizatori

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Catedra de Pedagogie, Psihologie şi Didactică

Facultatea de Teologie Ortodoxă Alba Iulia

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Alba

Consiliul Judeţean Alba

Obiective

 • atragerea atenţiei cadrelor didactice asupra importanţei realizării de cercetări pedagogice pentru dezvoltarea învăţământului, în conformitate cu noile provocări ale societăţii moderne, aflată într-o dinamică accelerată;
 • stimularea cadrelor didactice de a iniţia cercetări în domeniul educaţional şi de a valorifica rezultatele acestora;
 • crearea unui cadru de prezentare şi valorificare a cercetărilor pedagogice întreprinse de către cadrele didactice din ţară;
 • realizarea unei baze de date la nivel naţional cu cercetări întreprinse în domeniul educaţional;
 • dezvoltarea unui cadru instituţional de sprijin pedagogic şi teologic pentru profesorii care desfăşoară cercetări pedagogice, inclusiv cercetări pentru lucrările metodico-ştiinţifice elaborate în vederea acordării gradului didactic I.

Regulamentul concursului

1. Concursul se adresează cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar.

2. Sunt acceptate cercetări pedagogice realizate în domeniul educaţiei religioase şi al educaţiei morale de către profesori, diriginţi, învăţători, educatori etc.

3. Cercetările vor fi trimise până la data de 20 septembrie 2010, pe adresa de e-mail: educatia_religioasa2004@yahoo.com. Textele vor fi scrise în format Word, font: Times New Roman, font size: 12, paragraful: 1 rând. Fiecare lucrare trebuie însoţită de o fişă de participare, după modelul de mai jos.

4. În structura lucrărilor este important să se regăsească: ipoteza cercetării, prezentarea investigaţiei întreprinse, analiza şi interpretarea datelor, concluzii ale cercetării.

5. Comisia de jurizare va fi formată din specialişti în domeniul ştiinţelor educaţiei şi al teologiei.

6. Rezultatele concursului vor fi comunicate participanţilor, până la data de 24 septembrie 2010.

7. Pentru participarea doar la concurs, nu se percep niciun fel de taxe.

Pentru participarea cu cercetări la conferinţa / şi la conferinţa: Educaţia din perspectiva valorilor, condiţiile sunt cele menţionate pe pagina de Internet a Universităţii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia:

http://www.uab.ro/conferinte/index.php?cale=conferinte2010

http://www.uab.ro/sesiuni_2010/educatia_din_perspectiva_valorilor/index.htm

8. Premiile şi diplomele vor fi trimise prin poştă sau înmânate în cadrul conferinţei.

Iniţiator

Pr. lect. univ. dr. Dorin Opriş

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Catedra de Pedagogie, Psihologie şi Didactică

fişă de participare la Concursul naţional de cercetări pedagogice în domeniul educaţiei religioase şi al educaţiei morale „pentru şcoala de mâine”, ediţia a II-a, 2009

 1. Numele şi prenumele autorului / autorilor:
 2. Unitatea de învăţământ:
 3. Titlul lucrării:
 4. Adresa, nr. de telefon şi e-mail personal:

II.

Vă invit să participaţi la conferinţa: Educaţia din perspectiva valorilor, ce se va desfăşura în perioada 29-30 octombrie 2010, in organizarea Catedrei de Pedagogie, Psihologie si Didactica, din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia.

Detalii şi înscrieri, pe pagina de Internet a Universităţii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia:

http://www.uab.ro/conferinte/index.php?cale=conferinte2010

http://www.uab.ro/sesiuni_2010/educatia_din_perspectiva_valorilor/index.htm

Manifestarea academica reprezintă un important eveniment şi o premieră în România deopotrivă pentru ştiinţele educaţiei si pentru teologie, prin încercarea de a aşeza alături cele două instituţii preocupate de formarea fiinţei umane: Biserica şi Şcoala.

Pr. lect. univ. dr. Dorin Opriş
Catedra de Pedagogie, Psihologie si Didactica

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iuli