Archive for 24 aprilie 2010

Ioan Usca/Ioan Traia – Comentarii la Psalmul 19

PSALMUL 19 – Pentru sfârşit: un psalm al lui David.

„Este un psalm regal: fie la sărbătoarea înscăunării, fie după o victorie în război, poporul se roagă pentru rege. În vreme ce păgânii se încred în puterea lor militară, Israel se întemeiază numai pe Dumnezeu, care îl ocroteşte. Părinţii dau o interpretare hristologic: această rugăciune e înălţată de corul îngerilor şi al sfinţilor (Eusebiu); Hristos este regele, preotul dar şi jertfa (Ieronim)”[1].

1: Auză-te Domnul în ziua necazului,

ocrotească-te numele Dumnezeului lui Iacob.

Ocrotească-te: „iperaspizo = a pune scutul ca armă defensivă; de aici, vechiul cuvânt românesc a scuti, care însă, cu vremea, şi-a schimbat aria semantică. Aşadar, a apăra, a ocroti. De altfel, psalmul este o rugăciune a regelui înainte de a pleca la război – şi o rugăciune a creştinului pândit de primejdii”[2].

2: Ajutor să-ţi trimită din locaşul Său cel sfânt,

şi din Sion să te sprijinească.

3: Pomenească toată jertfa ta

şi arderea-de-tot a ta să-I fie bineplăcută.

În acestea e şi o binecuvântare a Psalmistului către tot sufletul binecredincios.  „Ieronim, adresând psalmul lui Hristos, interpretează că toate rugăciunile şi jertfele oamenilor sunt cuprinse în rugăciunea şi jertfa Lui”[3].

O altă traducere a celui de al doilea stih, la Origen: Şi arderea de tot a ta să se facă grasă!, prilej de a o lega de dobândirea harurilor Duhului Sfânt[4].

4: Să-ţi dea ţie Domnul după inima ta

şi tot gândul tău să-l plinească.

„Sensul corect: ceea ce ţi-ai pus în gând; scopul; ţinta”[5].  Spre deosebire de oameni, „Dumnezeu judecă faptele după intenţiile lor”[6].

„Eusebiu consideră că, de aici încolo, psalmul este profetic, referindu-se la Hristos. Pentru Atanasie, Augustin şi alţii, voia [inima, la Anania] aceasta este planul de mântuire”[7].

5: Bucura-ne-vom întru mântuirea Ta

şi întru numele Dumnezeului nostru ne vom mări.

Plinească Domnul toate cererile tale!

Cererile: Ieronim le raportează la rugăciunea lui Iisus: Preamăreşte-mă cu slava pe care am avut-o la Tine mai înainte de a fi lumea (Ioan 17, 5) şi păzeşte-i în Numele Tău pe aceia pe care mi i-ai dat (cf. Ioan 17, 11)”[8].

6: Acum am cunoscut că l-a mântuit Domnul pe unsul Său;

din cerul Său cel sfânt îl va auzi,

întru puteri este mântuirea dreptei Sale.

Întru puteri: „În context: puterile de sus; puterile cereşti”[9]Unsul Domnului e aici regele sau, prin extensie, toţi cei ce răspund chemării de a împărăţi împreună cu Dumnezeu.

7: Cei de-acolo în care de luptă, cei de dincolo în cai,

dar noi întru numele Domnului Dumnezeului nostru ne vom încrede!

„Forţa spiritului, alimentată de credinţa în Dumnezeu şi de ajutorul Său, prevalează asupra forţelor materiale, oricât ar fi ele de bine orânduite. Cu atât mai mult în aria războiului nevăzut”[10].

8: Ei s-au împiedicat şi au căzut,

dar noi ne-am ridicat şi drepţi am stat.

9: Mântuieşte-l, Doamne, pe regele Tău

şi ne auzi pe noi în orice zi Te vom chema.

Noi toţi cădem (Rilke), însă cei ce-L au pe Domnul fac efortul să se ridice după fiecare cădere.


[1] SEP 4/I, p. 81

[2] BBVA, p. 638

[3] SEP 4/I, p. 81

[4] Cf. Origen, Omilii la Levitic, V, 12

[5] BBVA, p. 638

[6] Marcu Ascetul, Despre legea duhovnicească, 184

[7] SEP 4/I, p. 81

[8] SEP 4/I, p. 82

[9] BBVA, p. 638

[10] BBVA, p. 638