Archive for 23 iulie 2010

Ioan Usca/Ioan Traia – Comentarii la Psalmul 52

PSALMUL 52 – Pentru sfârşit: o învăţătură a lui David asupra lui Maelet.

„Psalmul este aproape identic cu Psalmul 13”[1].

„Fericitul Augustin: Maelet e un nume ebraic care înseamnă Cineva care se află în durerile naşterii sau, în general, Cineva care este în chinuri. Pe de-o parte, Iisus Hristos este Cel care a zis: Saule, Saule, de ce Mă prigoneşti? (Fapte 9, 4). Pe de alta (şi în continuare), Pavel (fostul Saul) va exclama către Galateni: O, copiii mei, pentru care sufăr iarăşi durerile naşterii până ce Hristos va lua chip în voi (Galateni 4, 19). De altfel, acest psalm este o variantă (cu foarte mici deosebiri) a Psalmului 13”[2].

„Cuvintele introductive: În ebraică: al-makhalat[3] (la/cu/după makhalat). Makhalat este un termen muzical obscur. Este posibil să fie vorba despre un instrument muzical. În Biblia 1688: pentru Maeleth se traduce după Septuaginta: υπερ μαελεθ. Şi în acest psalm apare indicaţia: al priceperii (în ebraică: maskil)”[4].

1: Zis-a cel nebun întru inima sa: „Nu este Dumnezeu!”

Stricaţi au devenit şi urâţi s-au făcut în fărădelegi;

nu-i nimeni care să facă binele!

„Într-adevăr, stricăciunea şi nimicirea conştiinţei de sine constituie cu adevărat o cumplită decădere din starea normală a omului! Căci cum ar putea spune cineva că trăieşte ca un om câtă vreme el nu dovedeşte că ar avea astfel de calităţi? Cum s-ar putea menţine cineva viu câtă vreme acela nu crede că mai e în viaţă. Doar numai Dumnezeu singur este Cel care are din Sine existenţa […]. Drept aceea cel care scoate din cugetul său ideea că Dumnezeu există prin Sine, dar ajunge să spună că tot nu există, acela şi-a nimicit fiinţa punând-o în afara celui care este existenţa însăşi”[5].

2: Din cer Şi-a plecat Dumnezeu privirea spre fiii oamenilor

să vadă dacă este cineva care-nţelege sau care-L caută pe Dumnezeu.

3: Toţi s-au abătut, împreună netrebnici s-au făcut,

nu-i nimeni care să facă binele, nu, nici măcar unul nu este!

„Exclamaţie amară pentru vremurile în care lumea e stăpânită de răul extrem”[6].

„Căci toţi cei ce eram pe pământ căzuserăm în păcat […], supunându-ne învinuirilor diavolului, şi trăiam o viaţă tristă şi fără bucurii. Şi avea ca zapis împotriva noastră blestemul ce atârna din Legea dumnezeiască peste cei păcătoşi, pronunţat împotriva lui Adam, ce a nesocotit acea poruncă de la început, şi care, după asemănarea aceluia, a trecut la tot neamul, întrucât de toţi a fost nesocotită voia lui Dumnezeu. Căci mânia lui Dumnezeu nu s-a oprit la Adam singur, ci a fost provocată şi de cei de după acela, care au dispreţuit voinţa Creatorului. Legea rostită asupra unuia s-a extins asupra tuturor celor ce au păcătuit. Deci eram blestemaţi şi osândiţi de hotărârea dumnezeiască pentru călcarea lui Adam şi pentru călcarea Legii rânduite după acela. Mântuitorul a desfiinţat acel zapis, pironind titlul vinei pe crucea Sa, pe care a asumat-o pentru mântuirea celor osândiţi”[7].

4: Oare nici unul din cei ce lucrează fărădelegea nu va ajunge la cunoaştere?

Cei ce-l mănâncă pe poporul Meu, aşa cum mănâncă pâine, nu L-au chemat pe Dumnezeu.

5: Cu frică s-au temut acolo unde nu era frică,

fiindcă Dumnezeu a risipit oasele celor ce plac oamenilor;

ruşinaţi au fost, căci Dumnezeu i-a făcut de nimic.

Dreptcredinciosul „nimic să nu facă uitându-se după lauda oamenilor, ci numai răsplata lui Dumnezeu să o caute. Să lapede necontenit gândurile care vin în inima lui şi îl laudă şi să se dispreţuiască pe sine înaintea lui Dumnezeu. Numai aşa va putea, cu ajutorul lui Dumnezeu, să se izbăvească de duhul slavei deşarte”[8].  „Adeseori şi cele bune se săvârşesc pentru slava deşartă. Şi atunci sunt socotite de Dumnezeu la fel ca furtul, nedreptatea şi celelalte mari păcate. Aşadar, vrăjmaşul vrea să fie slujit şi prin cele bune, ca un amăgitor şi viclean şi uneltitor ce este”[9].

6: Cine va da din Sion mântuirea lui Israel?

Când Domnul va întoarce robia poporului Său,

atunci se va bucura Iacob şi se va veseli Israel.

Poporul văzător de Dumnezeu va fi întors din robia păcatului şi se va mântui, prin lucrarea lui Hristos.


[1] SEP 4/I, p. 153

[2] BBVA, p. 674

[3] על־מחלת

[4] PSALM, p. 385

[5] Sf. Grigorie de Nyssa, La titlurile Psalmilor, II, 13

[6] BBVA, p. 674

[7] Sf. Chiril al Alexandriei, Comentariu la Evanghelia Sfântului Ioan, XII

[8] Sf. Ioan Casian, Despre cele opt gânduri ale răutăţii, VII

[9] Sf. Simeon Metafrastul, Parafrază la Macarie Egipteanul, 56