Archive for 16 august 2010

Ioan Usca/Ioan Traia – Comentarii la Psalmul 63

PSALMUL 63 – Pentru sfârşit: un psalm al lui David.

„Deşi cel drept pare lipsit de apărare în faţa cinismului duşmanilor, Dumnezeu, care vede în ascuns, va face până la urmă dreptate”[1].

1: Auzi, Dumnezeule, glasul meu când mă rog eu Ţie,

scoate-mi sufletul din frica vrăjmaşului!

„Fericitul Augustin: Când mucenicii, mergând la moarte, se rugau astfel, ei nu-i cereau lui Dumnezeu să-i scape de moarte, ci de frica în faţa morţii”[2].

2: Acoperă-mă de năvala celor ce fac rău,

de mulţimea celor ce lucrează fărădelege,

3: de cei ce şi-au ascuţit limbile ca sabia,

de cei ce şi-au întins arcul – amarnică lucrare –

4: pentru ca-ntru ascuns să-l săgeteze pe cel neprihănit.

5: Năprasnic îl vor săgeta şi nu se vor teme,

întăritu-s-au în plănuirea lor cea rea,

s-au vorbit să ascundă laţurile;

zis-au: „Cine ne va vedea?”

6: Iscodit-au după fărădelege

şi s-au sleit iscodind iscodiri.

Un om se va apropia, şi inima e adâncă

Iscodind iscodiri: „Toată arta filosofilor întru aceasta se străduieşte: să întunece lumina, afirmând simple ficţiuni; să încurce spiritele atrase spre adevăr, prin mrejele disputelor deşarte, prin false argumentări, prin falsa strălucire a oratoriei”[3].

Va veni un om [SEP 4]: „pentru Eusebiu şi Augustin, acesta este Hristos; pentru alţi Părinţi, este omul care cugetă la tainele lui Dumnezeu”[4].

7: şi Dumnezeu Se va înălţa:

Ca dintr-o săgeată de copii le sunt loviturile,

Tâlcuire aparte, comentând versetele 6-7, la Anania; omul ce se apropie e văzut ca vrăjmaş: „Un om e duşmanul ce se apropie; dar inima celui pândit e adâncă prin aceea că-L are pe Dumnezeu în ea; din aceste adâncuri lăuntrice Se va ridica El să-l facă pe duşman neputincios. Sfântul Ciprian din Cartagina a folosit acest verset pentru a-i încuraja pe cei ce mergeau spre moarte martirică”[5].  Cum s-a văzut mai sus, omul a primit conotaţii pozitive, de regulă.

„Mintea pricepută şi înţeleaptă ia aminte cu sârguinţă la toate virtuţile pe care le vede la vreunii. Cel fără minte, însă, iscodeşte cele vrednice de ocară şi lipsurile”[6].

8: fără putere li s-au făcut limbile împotrivă.

Toţi cei ce i-au văzut s-au tulburat

şi fiece om s-a înfricoşat.

9: Şi au vestit lucrurile lui Dumnezeu

şi faptele Lui le-au înţeles.

10: Veseli-se-va cel drept întru Domnul

şi în El va nădăjdui,

întru El se vor lăuda toţi cei drepţi la inimă.

În acestea, ghicim propovăduirea celor dumnezeieşti şi bucuria drepţilor de ea.  „După Augustin, cei drepţi cu inima sunt aceia care se conformează mereu voinţei lui Dumnezeu”[7].


[1] SEP 4/I, p. 171

[2] BBVA, p. 683

[3] Sf. Paulin de Nola, Harul şi mântuirea, 4

[4] SEP 4/I, p. 172

[5] BBVA, p. 684

[6] Sf. Ioan Scărarul, Scara, X, 17

[7] SEP 4/I, p. 172