Archive for 26 august 2010

Ioan Usca/Ioan Traia – Comentarii la Psalmul 69

PSALMUL 69 – Pentru sfârşit: al lui David; spre aducere aminte, ca Domnul să mă mântuiască.

Omul încolţit de duşmani cere ajutorul grabnic al lui Dumnezeu. Dublet al Psalmului 39,14-18. După interpretarea multor Părinţi (Chiril al Alexandriei, Atanasie, Ilarie, Augustin, Cassiodor), Hristos spune acest psalm în numele tuturor oamenilor”[1].

1: Dumnezeule, spre ajutorul meu ia aminte;

Doamne, grăbeşte-Te să-mi ajuţi!

„După Sfântul Ioan Scărarul, aceasta e prima treaptă, elementară, în lupta cu gândurile (care te înstrăinează de la rugăciune): te rogi împotriva lor. A doua treaptă, superioară: grăieşti împotriva lor; iar a treia, desăvârşită: le dispreţuieşti şi te ridici deasupra lor”[2].

2: Să se ruşineze şi să se înfrunte cei ce-mi caută sufletul;

să se întoarcă înapoi şi să se ruşineze cei ce-mi doresc mie răul;

3: întoarcă-se de-ndată ruşinaţi cei ce-mi grăiesc mie: „Bine-ţi fac! Bine-ţi fac!”

Bucuria vrăjmaşului de orice neajuns al nostru.

4: Să se bucure şi să se veselească toţi cei ce Te caută pe Tine;

cei ce iubesc mântuirea Ta, Dumnezeule,

pururea să zică: „Mărit să fie Domnul!”

Iar eu sărac sunt şi sărman;

Dumnezeule, vino întru ajutorul meu!

5: Tu eşti ajutorul meu şi izbăvitorul meu;

Doamne, nu Te lăsa aşteptat!

Din nou, s-ar dori grăbirea venirii Mântuitorului.


[1] SEP 4/I, p. 188

[2] BBVA, p. 692