Ioan Usca/Ioan Traia – Comentarii la Psalmul 80

PSALMUL 80 – Pentru sfârşit: un psalm al lui Asaf despre teascurile de vin.

„Îndemn profetic cu ocazia sărbătorii Corturilor”[1].

1: Bucuraţi-vă întru Dumnezeu, ajutorul nostru,

cu bucurie strigaţi-I Dumnezeului lui Iacob.

2: Alegeţi un psalm şi aduceţi timpanul,

dulcea psaltire cu alăută.

„Literal: luaţi un psalm (adică la alegere, din Psaltire, un psalm potrivit momentului) şi aduceţi timpanul, adică instrumentul care însoţeşte, de obicei, strigarea de bucurie”[2].

Biblia 1914: Luaţi psalmul şi daţi timpanul; harfa cea dulce cu chitara. „Luaţi învăţătura dumnezeiască şi daţi făptuirea virtuoasă prin mortificarea trupului. Iar harfa cea dulce cu chitara este duhul şi sufletul, precum timpanul este trupul”[3].

3: Sunaţi din trâmbiţă la lună nouă,

în ziua cea vestită a sărbătorii noastre!

„E vorba de sărbătorirea primei zile a lunii a şaptea (Evreii aveau un calendar lunar) (vezi Levitic 23, 24; Numeri 29, 1), care preceda sărbătoarea Corturilor (Deuteronom 31, 10)”[4].

4: Fiindcă aceasta e poruncă pentru Israel

şi judecată a Dumnezeului lui Iacob;

5: El a poruncit-o drept mărturie în Iosif

când a ieşit din ţara Egiptului;

acesta a auzit o limbă pe care n-o înţelegea.

„Prin Iosif a fost strămutat Iacob în Egipt, cu numai şaptezeci şi cinci de suflete, pentru ca acolo să devină un popor numeros; el păstra mărturia asupra adevărurilor dumnezeieşti. Când a venit vremea ieşirii din Egipt, Dumnezeu vorbea prin semne şi minuni, un limbaj pe care urmaşii lui Iosif nu-l mai înţelegeau”[5].

6: El i-a luat povara din spinare;

mâinile lui robiseră la coşuri:

7: „Întru necaz M-ai chemat şi te-am izbăvit;

auzitu-te-am din taina furtunii,

te-am pus la-ncercare la Apa-ncercării.

8: Ascultă, poporul Meu, şi-ţi voi grăi,

cu tine, Israele, voi vrea să stau de vorbă, de Mă vei auzi:

9: Nu va fi un dumnezeu nou în mijlocul tău,

nici nu te vei închina la dumnezeu străin;

„Sfântul Ambrozie: Pe lângă sensul său istoric (zeităţile popoarelor Canaanului), acest verset poate avea şi o conotaţie hristologică: Dacă Fiul nu ar fi co-etern cu Tatăl, ci ar fi fost creat de Acesta în timp, El ar fi un dumnezeu nou; dacă Fiul n-ar fi co-substanţial cu Tatăl, ci ar avea o natură diferită, atunci El ar fi un dumnezeu străin. Aşadar, dacă poporului lui Israel i se porunceşte să nu aibă nici dumnezeu nou şi nici dumnezeu străin, aceasta înseamnă că va trebui să aibă un Dumnezeu co-etern şi co-substanţial cu Iahve”[6].

10: căci Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău,

Cel ce te-am scos din ţara Egiptului.

Deschide-ţi mare gura, şi Eu o voi umple.

„Pentru Eusebiu, este o prevestire a înmulţirii pâinilor şi a Euharistiei”[7].

Deschide gura ta şi o voi umple: „Aşadar, Dumnezeu deschide gura celor ce rostesc cuvintele lui Dumnezeu”[8].

11: dar poporul Meu nu Mi-a auzit glasul

şi Israel n-a căutat spre Mine.

12: Şi i-am lăsat să umble după calea inimii lor,

şi au mers în căile lor.

Psalmistul „vrea să spună că ascultarea de Dumnezeu şi păşirea pe căile Lui stă în puterea poporului”[9].

13: Dacă poporul Meu M-ar fi ascultat,

dacă Israel ar fi umblat în căile Mele,

14: degrab i-aş fi umilit pe vrăjmaşii lor

şi mâna Mi-aş fi pus-o pe cei care-i asupreau.

15: Vrăjmaşii Domnului L-au minţit,

dar va veni cândva şi vremea lor.

Vrăjmaşii Domnului nu sunt păgânii, căci ei nu-I făcuseră lui Dumnezeu nici o făgăduinţă pe care ar fi călcat-o; aşadar, e vorba tot de poporul lui Israel (Cassiodor)”[10].

16: Şi i-a hrănit din frunte de grâu

şi cu miere din stâncă i-a săturat.

Rememorare a binefacerilor divine, faţă de un popor nestatornic şi nerecunoscător.


[1] SEP 4/I, p. 215

[2] BBVA, p. 708

[3] Sf. Maxim Mărturisitorul, Întrebări, nedumeriri şi răspunsuri, 22

[4] BBVA, p. 708

[5] BBVA, p. 708

[6] BBVA, pp. 708-709

[7] SEP 4/I, p. 217

[8] Origen, Omilii la Exod, III, 2

[9] Origen, Despre principii, III, 1, 6

[10] BBVA, p. 709

10 responses to this post.

  1. […] Tata, Ziarul, Orfiv, Chat Noir, Theodora Marinescu, Supravieţuitor, Madi, Mirela Pete, Grişka, Mama, Vania, Caius, Link-Ping. This entry was posted in Creaţii. Bookmark the permalink. ← […]

  2. Deşi sunt fină şi noră de preot nu am căutat niciodată să descifrez un Psalm. Pentru o mai bună înţelegere sunt foarte instructive şi necesare aceste comentarii.

  3. […] preşedintelui: Elisa, Supravieţuitor, Cristian Lisandru, Vania, Theodora Marinescu, Gabi123, Ana Usca, Ioan Sorin Usca, Deea, Link-Ping, Nataşa, Orfiv, Grişka. This entry was posted in Scrise de […]

  4. […] cu deosebită căldură: Alexandrescu Daniela;  Andreihappyday; Andrei Mogan; Ana Usca; Arici de mare; Astra Română; Banca viselor; Baricada;  Blogul cu mobilă; Blog […]

  5. […] din mine o Vioară, Să-mi cânţi Vivaldi într-o seară de Vară, S-atingi cu arcuşul Coroana de Soare, Vântul şi Ploaia să nu […]

  6. […] Ziarul, Supravieţuitor, Theodora Marinescu, Link-Ping, Grişka, Cristian Lisandru, Gabi123, Vania, Ana Usca, Nataşa, Orfiv, Caius, Gabitzu, Pucca, Deea, Madi, Mirela […]

  7. […] proiectant, cu tabieturi, împrumutate de la nişte unchi de-ai mamei, oameni cu vază; unul, Şeful Baroului Avocaţilor din Bârlad, fost militant anticomunist, motiv implacabil de puşcărie politică, urmată de […]

  8. […] S-a mintit atunci sau se minte acum? […]

  9. […] Jertfelnic: „altarul pe care erau arse jertfele animale şi care reprezenta pentru israeliţi altarul prin excelenţă”[1]. […]

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: