Ioan Usca/Ioan Traia – Comentarii la Psalmul 86

PSALMUL 86 – Un psalm-cântare, fiilor lui Core.

„Este una din cântările Sionului. Textul, destul de corupt, a dat naştere la o mulţime de interpretări. Proclamare a stăpânirii universale a Dumnezeului lui Israel; datorită locuirii Lui în Templu, Sionul este mama tuturor popoarelor. Această viziune universalistă conferă psalmului un caracter mesianic şi eshatologic. Părinţii subliniază simbolismul Ierusalimului ceresc”[1].

1:Temeliile Lui sunt în munţii cei sfinţi;

„Sunt şi munţi întunecoşi, munţii nopţii. […] Diavolul este munte întunecos; conducătorii veacului de acum, care sunt pieritori (I Corinteni 2, 6), sunt munţi întunecoşi”[2].

2: Domnul iubeşte porţile Sionului

mai mult decât toate sălaşele lui Iacob.

3: Lucruri slăvite s-au grăit despre tine, cetate a lui Dumnezeu.

Cetate a lui Dumnezeu, adică inimă credincioasă”[3].  Sau: „Biserica e cetatea lui Dumnezeu, căci e bogată şi înfrumuseţată cu darurile de sus şi din cer şi are o stabilitate, o întemeiere şi o fixare fermă din care nu poate fi desprinsă”[4].

4: Celor ce mă cunosc le voi pomeni de Rahab şi de Babilon;

şi, iată, străinii şi Tirul şi poporul Etiopienilor,

aceştia acolo s-au născut.

Istoria desfrânatei Rahab e cuprinsă în capitolul 2 al Cărţii Iosua.  Dar, după o altă opinie, aici n-ar fi vorba de aceea, ci de „rahav: cuvânt ebraic cu sensul de nonşalanţă, folosit deseori pentru a se referi la Egipt”[5].    Etiopieni: Textul ebraic are kush: „Ţinutul Cuş este actuala Etiopie. Acest toponim pare să fi fost folosit, într-un sens mai amplu, pentru a desemna cursul superior al Nilului şi chiar unele părţi ale Asiei”[6].  Revenind la Rahab din Ierihon, în ea „Origen vede o prefigurare a Bisericii adunate dintre neamuri (Origen/Ieronim, ad loc.)”[7]. Apar aici câteva toponime şi etnonime: „După Eusebiu, enumerarea tuturor acestor nume e un fel de a exprima chemarea universală: Tyrul, Etiopia etc. fac parte din Cetatea lui Dumnezeu”[8].

5: Un om va spune: „Mamă Sion”

şi: „Omul acesta s-a născut în el”

şi: „Însuşi Cel-Preaînalt l-a întemeiat”.

„Theodoret interpretează: Orice om va numi Sionul MamăIerusalimul de sus este liber şi el este mama noastră (Galateni 4, 26)”[9].

6: Domnul o va povesti în scriptura popoarelor

şi a căpeteniilor lor, a celor ce s-au născut în ea.

Scriptura: „grafi = scriere, scriptură. Sfântul Iustin Martirul şi Filosoful vede în acest verset o profeţie referitoare la traducerea Vechiului Testament în limba greacă, Septuaginta, versiune menită să facă Scriptura cunoscută nu numai Evreilor, ci tuturor popoarelor”[10].

7: Cât de mult se veselesc toţi cei ce-şi au sălaşul în Tine!

Imagine a bucuriei drepţilor.


[1] SEP 4/I, p. 226

[2] Origen, Omilii la Cartea Proorocului Ieremia, XII, 12

[3] Calist Patriarhul, Capete despre rugăciune, 31

[4] Sf. Chiril al Alexandriei, Despre închinarea şi slujirea în Duh şi Adevăr, X

[5] PSALM, p. 392

[6] PSALM, p. 392

[7] SEP 4/I, p. 227

[8] SEP 4/I, p. 227

[9] SEP 4/I, p. 227

[10] BBVA, p. 715

2 responses to this post.

  1. […] Olimpiu, Brankardierul, Aliosa, Starea Natiunii,  Augustin,  Bibliotecarul, Vania, Gebelezis, Ana Usca, Caius, Anca Florea , KinR, Marcus,  Mirela, Elisa, Natasa, Orfiv, Mario Ovidiu Oprea, Black […]

  2. […] mărturiei: „în Textul Ebraic: cortul întâlnirii (dintre Dumnezeu şi Moise)”[3]. „Până aici nu fusese vorba decât despre cortul […]

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: