Archive for 6 octombrie 2010

Ioan Usca/Ioan Traia – Comentarii la Psalmul 107

PSALMUL 107 – O cântare psalmică a lui David.

„Această cântare de dimineaţă alătură două fragmente de psalm: vv. 1-5 = Psalmul 56, 8-12; vv. 6-13 = Psalmul 59, 7-14”[1].

1: Gata este inima mea, Dumnezeule,

gata-mi este inima;

întru slava mea cânta-voi şi-Ţi voi aduce laudă.

2: Deşteptaţi-vă, voi, psaltire şi alăută!;

în zori mă voi trezi.

3: pe Tine Te voi mărturisi între popoare, Doamne,

Ţie Îţi voi cânta între neamuri,

„Fericitul Ieronim: Text profetic: Evanghelia va fi vestită (prin mărturisire) mai întâi seminţiilor lui Israel (popoarelor) şi apoi păgânilor (neamurilor)”[2].

4: că mare e mila Ta, deasupra cerurilor,

şi pân-la nori e adevărul Tău.

5: Înalţă-Te peste ceruri, Dumnezeule,

şi peste tot pământul slava Ta.

6: Pentru ca ei, cei iubiţi ai Tăi, să se izbăvească,

mântuieşte-mă cu dreapta Ta şi mă auzi!

7: Grăit-a Dumnezeu în locul Său cel sfânt:

„Mă voi înălţa şi voi împărţi Sichemul

şi Valea Corturilor o voi măsura;

8: al Meu e Galaadul, al Meu este Manase,

Efraim e ocrotitorul capului Meu,

Iuda e regele Meu;

Moab, vas al nădejdii Mele;

9: peste Idumeea Îmi voi întinde sandala,

Mie Mi s-au supus triburile străine.”

10: Cine mă va aduce în cetatea întărită?

Cine mă va călăuzi până la Idumeea?

11: Oare nu Tu, Dumnezeule, Cel ce ne-ai lepădat?

Oare nu Tu vei ieşi, Dumnezeule, cu oştirile noastre?

Cel ce ne-a lepădat oarecând va lupta iarăşi alături de noi, de ne vom întoarce la El.

12: Dă-ne ajutor ca să ieşim din necaz,

că deşartă e mântuirea ce vine de la om.

13: Întru Dumnezeu vom face fapte puternice

şi El îi va nimici pe vrăjmaşii noştri.

Biruinţa celui întărit de Dumnezeu.


[1] SEP 4/I, p. 272

[2] BBVA, p. 743