Archive for 11 octombrie 2010

Ioan Usca/Ioan Traia – Comentarii la Psalmul 112

PSALMUL 112 – Aliluia.

 

„Cu acest psalm începe Hallel-ul, cântarea liturgică de laudă prescrisă îndeosebi pentru cele trei mari sărbători [iudaice]: Paştele, Cincizecimea şi Corturile, alcătuită din Psalmii 112-117. De Paşti, primii doi psalmi se cântau înainte de cină, iar ceilalţi la sfârşit. Iisus a cântat şi El Hallel-ul cu ucenicii Săi (cf. Matei 26, 30; Marcu 14, 26). ♦ Laudă lui Dumnezeu care răstoarnă situaţiile; El ia partea celui sărac, marginalizat. Această împlinire va fi aşteptată pentru timpurile mesianice”[1].

 

1: Lăudaţi-L, copii, pe Domnul,

numele Domnului lăudaţi-l.

„Sensul primar al cuvântului pedos este acela de copil, copilaş şi numai în al doilea rând acela de rob tânăr, serv. Versiunea de faţă (ca şi ediţia 1688) îl preferă pe primul. Fericitul Augustin tâlcuieşte: Nu e vorba de vârsta biologică, ci de cea duhovnicească, aceea de care vorbeşte Domnul: De nu veţi fi precum copiii, nu veţi intra în împărăţia cerurilor (Matei 18, 3); dar şi Apostolul Pavel: Fraţilor, nu fiţi copii în gândire; în răutate, da, fiţi prunci, dar în gândire fiţi desăvârşiţi (I Corinteni 14, 20)”[2].  La fel, la Eusebiu: „Ca unor copii care încă nu ştiu nimic, Duhul profetic, făcându-Se pentru noi pedagog, ne inspiră cuvintele pentru a-L lăuda pe Dumnezeu”[3].

2: Fie numele Domnului binecuvântat

de acum şi până-n veac.

„Numele Domnului este binecuvântat dintotdeauna prin natura sa, cu mult înainte ca oamenii să se gândească la el. Dar Hristos Însuşi ne-a spus să ne rugăm: Sfinţească-se Numele Tău (Matei 6, 9), adică să fie preaslăvit şi în viaţa noastră (Ioan Gură de Aur)”[4].

3: Din răsărituri pân-la apusuri de soare

lăudat fie numele Domnului.

Sensul poate fi temporal sau geografic (sau amândouă)”[5].

4: Înalt este Domnul peste toate neamurile,

sus, peste ceruri, Îi este slava.

5: Cine este oare ca Domnul, Dumnezeul nostru,

Cel ce locuieşte întru cele înalte

6: şi spre cele smerite priveşte

în cer şi pe pământ?

7: El, Cel ce de la pământ îl ridică pe sărac

şi din gunoi îl urcă pe sărman

8: ca să-l aşeze laolaltă cu mai-marii,

cu mai-marii poporului Său;

9: El, Cel ce o face pe cea stearpă să locuiască în casă,

mamă să fie, veselindu-se asupra copiilor.

Aluzie la femeile sterpe care au născut, în cele din urmă, împotriva firii (Sarra, Ana, Elizabeta), dar şi anticipare a naşterii din Fecioară.  Sau „în aceasta ni s-a închipuit timpul dinainte de venirea Mântuitorului nostru, în care era încă stearpă Rahila, adică Biserica din neamuri”[6].  „Pentru Atanasie, cea stearpă este mulţimea păgânilor, care a devenit mamă fericită a nenumăraţi fii, pentru că aceştia au dobândit, în credinţă, mântuirea prin Hristos”[7].


[1] SEP 4/I, p. 280

[2] BBVA, p. 747

[3] SEP 4/I, p. 280

[4] SEP 4/I, p. 280

[5] BBVA, p. 748

[6] Sf. Chiril al Alexandriei, Glafire la Facere, IV

[7] SEP 4/I, p. 281