Archive for 22 octombrie 2010

Ioan Usca/Ioan Traia – Comentarii la Psalmul 121

PSALMUL 121 – O cântare a treptelor.

 

„Bucuria de a ajunge în Ierusalim, casa păcii. Părinţii comentează psalmul cu referire la Ierusalimul ceresc”[1].

 

1: Veselitu-m-am spre cei ce mi-au zis:

„Să mergem în casa Domnului!”

„Deci cei ce sunt în Hristos îşi sălăşluiesc ca într-o casă vieţuirea lor, în cuvioşie şi sfinţenie. Ei şi-o pun aceasta ca pe o coroană împletită pe capetele lor şi o socotesc ca pe o mare fericire”[2].

2: Stând erau picioarele noastre

în curţile Tale, Ierusalime,

Stând erau sau „stăteau: în greceşte [εστωτες ησαν], un perfect de formă perifrastică, având o valoare deosebită de intensitate şi de durată. Unii văd în el un perfect profetic, în care împlinirea viitoare e anticipată în credinţă (cf. şi Mortari, nota ad loc.)”[3].

3: Ierusalime, cel ce eşti zidit ca o cetate

ce-şi ţine toată obştea deopotrivă.

„Spre deosebire de alte cetăţi, care aparţineau fiecare câte unui trib, Ierusalimul era, deopotrivă, al tuturor, cu statutul de a fi folosit în mod egal. Eusebiu de Cezareea vede aici şi prefigurarea Bisericii lui Hristos, în care toţi ne regăsim laolaltă şi în care ne bucurăm cântând: Mare este Domnul şi lăudat foarte în cetatea Dumnezeului nostru, în muntele Său cel sfânt (Psalmi 47, 1)”[4].

4: Că acolo s-au suit seminţiile,

seminţiile Domnului ca mărturie lui Israel,

numele Domnului să-l mărturisească.

„Ioan Gură de Aur interpretează ca dovada cea mai mare a Providenţei divine, a puterii şi înţelepciunii lui Dumnezeu, faptul că trebuia să se adune, căci acolo se citea Legea, care conţinea istoria minunilor din trecut, iar ei erau determinaţi, în aceste adunări, să practice dragostea frăţească”[5].

5: Că acolo s-au aşezat scaune de judecată,

scaune asupra casei lui David.

„Scaunele de judecată: unul din semnele acestei cetăţi regeşti, care exprimă dubla ei supremaţie – preoţia şi regalitatea; la Ierusalim se făcea apel împotriva unei judecăţi (Ioan Gură de Aur)”[6].

6: Rugaţi-vă pentru cele ce sunt spre pacea Ierusalimului

şi pentru propăşirea celor ce te iubesc.

7: Pace fie în puterea ta

şi propăşire în meterezele tale.

8: De dragul fraţilor mei şi al vecinilor mei,

pace de-acum grăiam pentru tine.

9: De dragul casei Domnului Dumnezeului nostru,

pe cele bune le-am căutat pentru tine.

Pacea şi bunătăţile dăruite de Hristos Bisericii Sale.


[1] SEP 4/I, p. 307

[2] Sf. Chiril al Alexandriei, Glafire la Facere, III

[3] SEP 4/I, p. 307

[4] BBVA, p. 764

[5] SEP 4/I, p. 307

[6] SEP 4/I, p. 307