Archive for 23 octombrie 2010

Ioan Usca/Ioan Traia – Comentarii la Psalmul 122

PSALMUL 122 – O cântare a treptelor.

 

După întoarcerea din exil, sau în diasporă, israeliţii au de întâmpinat tot felul de vicisitudini: hărţuieli şi neînţelegere din partea vecinilor şi a străinilor. Exasperarea se preschimbă în rugăciune”[1].

 

1: Spre Tine mi-am ridicat ochii,

spre Tine, Cel ce locuieşti în cer.

„Ieronim remarcă un progres: în acest al patrulea psalm al treptelor, pelerinul deja îşi înalţă ochii către Dumnezeu”[2].

„Trupul are ochi pentru a vedea zidirea şi, prin prea armonioasa alcătuire a ei, a cunoaşte pe Făcător”[3].  „Ochiul pentru aceasta a fost creat, ca prin el să vedem creaturile lui Dumnezeu şi să slăvim pe Făcătorul lor”[4].

2: Iată, aşa cum ochii robilor se uită la mâinile stăpânilor lor,

aşa cum ochii slujnicei se uită la mâinile stăpânei sale,

tot astfel şi ochii noştri spre Domnul Dumnezeul nostru

până ce Se va milostivi de noi.

„Da, un suflet viteaz nu cade niciodată, nu-şi pierde nădejdea în faţa multelor nenorociri ce-l năpădesc, nu părăseşte rugăciunea chiar dacă adeseori nu capătă ce cere, ci stăruie până ce se va milostivi de el, aşa precum grăieşte şi fericitul David”[5].  „Trupul are ochi pentru a vedea zidirea şi, prin prea armonioasa alcătuire a ei, a cunoaşte pe Făcător”[6].  „Ochiul pentru aceasta a fost creat, ca prin el să vedem creaturile lui Dumnezeu şi să slăvim pe Făcătorul lor”[7].

3: Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne,

că prea sătui suntem de dispreţ;

4: peste măsură ni s-a umplut sufletul

de ocara celor îndestulaţi şi de dispreţul celor mândri.

Singur Dumnezeu ne izbăveşte din cursele acestui veac.


[1] SEP 4/I, p. 308

[2] SEP 4/I, p. 308

[3] Sf. Atanasie cel Mare, Cuvânt împotriva elinilor, 4

[4] Sf. Ioan Gură de Aur, Omilii la Facere, XXII, 3

[5] Sf. Ioan Gură de Aur, Cuvânt de sfătuire către Teodor cel căzut, 1

[6] Sf. Atanasie cel Mare, Cuvânt împotriva Elinilor, 4

[7] Sf. Ioan Gură de Aur, Omilii la Facere, XXII, 3