Archive for 24 octombrie 2010

Ioan Usca/Ioan Traia – Comentarii la Psalmul 123

PSALMUL 123 – O cântare a treptelor.

 

„Psalmistul cântă recunoştinţa poporului pentru că a fost eliberat de primejdii de moarte, pe care le evocă prin imaginea apelor dezlănţuite, a fiarei nemiloase şi a capcanei puse de vânător”[1].

 

1: De n-ar fi fost că Domnul era întru noi

– să spună acum Israel -,

Să spună acum Israel: „Mulţimea era invitată să repete prima frază ca pe o litanie”[2].  „Profetul se poartă ca un dirijor de cor şi-i îndeamnă pe pelerini să repete (Ioan Gură de Aur)”[3].

2: de n-ar fi fost că Domnul era întru noi

când oamenii s-au ridicat împotriva noastră,

3: atunci ei de vii ne-ar fi înghiţit

în mânia ce împotriva noastră se pornise;

4: apa ne-ar fi copleşit,

sufletul nostru ar fi trecut prin şuvoi,

5: aşa ar fi trecut sufletul nostru

prin ape de netrecut.

„Sfântul Grigorie de Nyssa: Torent (şuvoi) este apa ce se rostogoleşte cu furie, rupând şi cărând tot ce-i iese în cale: copaci, pietre, case, animale, oameni. Cei ce locuiesc pe lângă o asemenea apă sunt veşnic ameninţaţi; cei ce îşi au aşezările departe de ea sunt liniştiţi. Liniştiţi şi concentraţi asupră-le sunt acei oameni – bărbaţi şi femei – care-şi fac sălaşe cât mai departe de şuvoiul acestei vieţi, căutând numai către viaţa veşnică”[4].  „Augustin vede aici o aluzie la moartea egiptenilor; pentru Origen, e simbolul ispitelor”[5].

6: Binecuvântat să fie Domnul,

Cel ce nu ne-a dat pradă dinţilor lor.

7: Sufletul nostru ca o pasăre a scăpat

din laţul vânătorilor;

laţul s-a rupt, iar noi ne-am izbăvit.

8: Ajutorul nostru este în numele Domnului,

Cel ce a făcut cerul şi pământul.

Cei ce urmează lui Dumnezeu sunt, de-a lungul istoriei, calomniaţi de către apostaţi. „Dar depinde de noi să ne hotărâm să cugetăm şi să ne instruim cât mai bine şi să nu lăsăm minciunile lor să se afirme precum le place, dormind liniştiţi. Deci vom respinge oriunde, cât ne este cu putinţă, născocirile unei cugetări nebune şi vom trece vitejeşte peste ele, ca să nu cădem în gropile unei vorbării mincinoase”[6].


[1] SEP 4/I, p. 308

[2] PSALM, p. 397

[3] SEP 4/I, p. 308

[4] BBVA, p. 765

[5] SEP 4/I, p. 309

[6] Sf. Chiril al Alexandriei, Despre Sfânta Treime, VI