Archive for 28 octombrie 2010

Ioan Usca/Ioan Traia – Comentarii la Psalmul 127

PSALMUL 127 – O cântare a treptelor.

 

Psalmul vorbeşte despre „fericirea familiei care trăieşte în frica lui Dumnezeu”[1].

 

1: Fericiţi sunt toţi cei ce se tem de Domnul,

cei ce umblă în căile Sale.

„Ilarie explică în ce constă teama de Domnul: ea nu e simplă frică în momente grele, ci izvorăşte din iubire, iar deplinătatea acestei temeri este iubirea desăvârşită, care alungă orice frică. Dovada temerii de Dumnezeu este ascultarea de El”[2].

2: Tu vei mânca rodul muncii tale;

fericit eşti, şi bine-ţi va fi.

„Fericitul Ieronim: Aşa cum trupul muritor are nevoie de hrană pieritoare, tot astfel sufletul nemuritor are nevoie de hrană nepieritoare. Însuşi Iisus a zis: Mâncarea Mea este să fac voia Celui ce M-a trimis şi să-I împlinesc lucrarea (Ioan 4, 34). Cât despre om, ne-o spune însuşi psalmistul: Gustaţi şi vedeţi că bun este Domnul (33, 8)[3].  „Ajungând la încetarea totală a păcatului, ne vom desfăta de bunătăţile de sus, fiind înlăturată orice osteneală, aflând cu îmbelşugare, fără sudori, tot ce ne este de folos”[4].

3: Femeia ta va fi ca o vie roditoare

în laturile casei tale;

fiii tăi, ca nişte tinere odrasle de măslin

împrejurul mesei tale.

„Pentru toţi comentatorii, viţa care se întinde pe laturile casei e o metaforă pentru o prezenţă binefăcătoare ce umple casa. Viţa şi măslinul sunt în Biblie metaforele păcii şi prosperităţii”[5].

„Despre aceste ramuri aminteşte şi fericitul Psalmist, cântând lui Hristos, Mântuitorul tuturor, şi zicând despre mireasa ce Şi-a unit-o Sieşi; adică despre Biserică şi despre copiii ei în credinţă. Căci ne umplem de viaţă prin împărtăşirea cu Duhul şi stând la masa lui Hristos după ce am primit credinţa în El”[6].

4: Iată, aşa se va binecuvânta omul care se teme de Domnul.

„Căci ne umplem de viaţă prin împărtăşirea de Duhul şi stând la masa lui Hristos, după ce am primit credinţa în El”[7].  „Acesta, primind Sfânta Împărtăşanie, se învredniceşte de marele har al împreunării cu Dumnezeu, fiindcă el (omul care se teme de Domnul) nu priveşte la evlavia şi la mângâierea sa însăşi, ci, mai presus de orice evlavie şi mângâiere, el caută mărirea şi cinstea lui Dumnezeu”[8].

5: Domnul te va binecuvânta din Sion

şi vei vedea bunătăţile Ierusalimului

în toate zilele vieţii tale;

Bunătăţile Ierusalimului: „pentru Ioan Gură de Aur, sunt toate bunurile mesianice”[9].

„Acolo este mulţimea cea mare a îngerilor, adunarea celor întâi-născuţi, tronurile apostolilor, scaunele întâistătătoare ale profeţilor, sceptrele patriarhilor, cununile mucenicilor, laudele drepţilor”[10].

6: şi-i vei vedea pe fiii fiilor tăi.

Pace peste Israel!

Hristos dăruieşte pacea sa minţii văzătoare de Dumnezeu.

Psalmul are şi înţelesul simbolic al căminului ca receptacul al credinţei care aduce binecuvântarea lui Dumnezeu”[11].


[1] SEP 4/I, p. 312

[2] SEP 4/I, p. 312

[3] BBVA, p. 766

[4] Sf. Chiril al Alexandriei, Despre închinarea şi slujirea în Duh şi Adevăr, VII

[5] SEP 4/I, p. 312

[6] Sf. Chiril al Alexandriei, Despre închinarea şi slujirea în Duh şi Adevăr, IX

[7] Sf. Chiril al Alexandriei, Închinarea şi slujirea în Duh şi Adevăr, IX

[8] Toma de Kempis, Urmarea lui Hristos, IV, XV, 4

[9] SEP 4/I, p. 312

[10] Sf. Vasile cel Mare, Omilii şi cuvântări, XIII, 8

[11] PSALM, p. 398

 

Publicitate