Archive for 2 noiembrie 2010

Ioan Usca/Ioan Traia – Comentarii la Psalmul 132

PSALMUL 132 – O cântare a treptelor; a lui David.

 

„Odată ajunşi la sanctuar, pelerinii se bucură de comuniunea cu slujitorii sacri şi cu fraţii lor în credinţă. Psalmul adaptează, poate, o expresie proverbială despre buna înţelegere în familie”[1].

 

1: Iată acum: ce este atât de bun sau atât de frumos

decât să locuiască fraţii împreună?

„Împreună, sensul exact: laolaltă în unitate. Fericitul Augustin: Acest verset a devenit adevărată trâmbiţă a vieţii monahale. Cuvântul monah vine de la monos, care înseamnă singur. Atunci, de ce li se recomandă monahilor să locuiască împreună? Nu cumva, prin aceasta, ei îşi dezic numele? Nicidecum. În obştea monahală sunt mai multe fiinţe, dar o singură minte şi o singură inimă, după cuvintele Sfintei Scripturi: Inima şi sufletul mulţimii celor ce au crezut erau una (Fapte 4, 32)”[2].

„Înţelegea prin bun viaţa stimată şi prin frumos, plăcerea care ia naştere din buna înţelegere şi din unire”[3].

2: Aceasta este ca mirul pe cap ce se coboară pe barbă,

pe barba lui Aaron,

ce se coboară pe marginea veşmântului său;

„Mirul: Textul Masoretic are untdelemnul cel bun/plăcut – conotaţia este atât din sfera cultului, cât şi din cea a cosmeticii. Cei din vechiul Orient foloseau din belşug untdelemnul parfumat ca semn de bucurie (cf. Matei 6, 17) sau de ospitalitate (cf. Luca 7, 48). ♦ Aluzia la barba lui Aaron trimite la folosirea sacră a mirului pentru ungerea marelui preot. ♦ Pentru Origen, ungerea simbolizează pe Duhul Sfânt”[4].

„Fericitul Ieronim: Din Ieşirea 30, 23-25 ştim că mirul era pregătit din mai multe mirodenii, fiecare cu simbolismul ei. Unul era mirul cu care erau unşi preoţii, altul era pentru profeţi şi altul pentru regi. Mirul însuşi simbolizează binecuvântarea. În ordinea coborârii lui: capul este Dumnezeirea, barba este semnul bărbăţiei, al acelui bărbat desăvârşit, la măsura vârstei plinătăţii lui Hristos (Efeseni 4,13)”[5].

„Psalmistul laudă barba bogată […]; prin repetarea cuvântului barbă a lăudat chipul cel frumos, care ajunge strălucitor cu mirul Domnului”[6].  Iar „haina era din hiacint (vânăt) pentru că era un simbol al nestricăciunii de sus, adică al lui Hristos. Şi acesta socotesc că este locaşul nostru cel din ceruri, pe care dorim să-l îmbrăcăm, veşmântul veseliei, haina mântuirii”[7].

3: e ca roua Ermonului ce se coboară pe munţii Sionului;

că acolo a poruncit Domnul binecuvântarea

şi viaţă până-n veac.

„Ermonul este ultimul masiv din capătul de sud al lanţului Munţilor Antiliban. Aluzia la Sion plasează şi roua, ca imagine a binecuvântării lui Dumnezeu, în sfera sacrului. (cf. Lancellotti, nota ad loc.). În Isaia 26, 19, roua este metafora învierii. ♦ Ilarie observă că roua face parte din binecuvântările patriarhilor: Să-ţi dea Dumnezeu din roua cerului… (Facerea 27, 28). ♦ Pentru Augustin, roua Ermonului simbolizează harul lui Dumnezeu care-i face pe fraţi să locuiască împreună; ei nu sunt în stare de aceasta doar prin puterile sau meritele lor”[8].

„Cu alte cuvinte, pronia lui Dumnezeu se revarsă peste toţi de sus, din cele mai înalte locuri, ca dintr-un cap”[9], pe barba marelui Arhiereu, închipuit prin Aaron. Iar Aaron, prin arhieria sa, închipuie pe Arhiereul Hristos.


[1] SEP 4/I, p. 318

[2] BBVA, p. 770

[3] Sf. Vasile cel Mare, Constituţiile ascetice, XVIII, 4

[4] SEP 4/I, p. 318

[5] BBVA, p. 770

[6] Clement Alexandrinul, Pedagogul, III, 60, 4

[7] Sf. Chiril al Alexandriei, Despre închinarea şi slujirea în Duh şi Adevăr, XI

[8] SEP 4/I, p. 318

[9] Clement Alexandrinul, Stromate, VI, 153, 4