Ioan Usca/Ioan Traia – Comentarii la Psalmul 140

PSALMUL 140 – Un psalm al lui David.

 

„Psalmii 140 şi 141 sunt foarte populari prin aceea se cântă la începutul vecerniei; Doamne strigat-am  e un punct de reper tipiconal”[1].  „Psalm foarte folosit, mai ales în rugăciunea liturgică de seară. Credinciosul se roagă să fie ferit de ademenirile făcătorilor de rele (cf. Matei 26, 41: Vegheaţi şi rugaţi-vă ca să nu cădeţi în ispită). Ioan Gură de Aur spune că este un psalm obscur pe care toţi îl cântă fără să-l înţeleagă, dar Părinţii au hotărât să-l rostească seara pentru leacul de purificare ce se află în el şi nu numai datorită cuvintelor jertfă de seară”[2].

 

1: Doamne, strigat-am către Tine, auzi-mă;

ia aminte la glasul rugăciunii mele când strig către Tine.

2: Să se îndrepte rugăciunea mea ca tămâia înaintea Ta;

ridicarea mâinilor mele, jertfă de seară.

„Ridicarea mâinilor (Textul Masoretic: palmelor): gest de rugăciune. ♦ Jertfa (Textul Masoretic: ofranda) de seară, nesângeroasă, însoţită de rugăciune şi tămâiere, se aducea în fiecare seară în Templu (cf. III Regi 18, 29; Daniel 9, 21)”[3].

„A ridica mâinile: aceasta înseamnă a ridica faptele şi acţiunile către Dumnezeu, a nu avea acţiuni aruncate jos şi zăcând la pământ, ci plăcute lui Dumnezeu şi ridicate la cer”[4].

„Despre jertfele de seară ce trebuie să mai spunem, de vreme ce chiar în Vechiul Testament sunt consfinţite prin legea mozaică să fie necontenit aduse? Aici s-ar putea înţelege mai cu sfinţenie că este vorba chiar de acea adevărată jertfă de seară, fie cea pe care Iisus a încredinţat-o El Însuşi apostolilor seara la cină, când a făcut începutul Tainelor preasfinte ale Bisericii (cf. Matei 26, 26), fie cea prin care, în ziua următoare, S-a oferit El Însuşi Tatălui ca jertfă de seară, adică la sfârşitul veacurilor, prin ridicarea mâinilor Sale pentru mântuirea lumii întregi”[5].

„Deci, rugăciunea mea, care este o alcătuire subţire de gânduri subţiri ale unei inimi subţiate (când inima noastră nu se îngreuiază), când este înălţată, atunci se aseamănă cu tămâia care urcă spre Dumnezeu”[6].  „Căci, aşa cum tămâie pregătită din multe feluri de materii mirositoare revarsă o singură bună-mireasmă compusă, tot aşa şi sufletul care-şi modelează diferitele virtuţi se adună la sine însuşi în gândul unic al iubirii”[7].   „La creştini, inima fiecăruia e ca un altar de pe care se înalţă în duh şi adevăr, precum se înalţă un miros de bună mireasmă, rugăciunile unei conştiinţe curate”[8].  „Dacă ridic aceste mâini (ale trupului), dar las să atârne în jos nesimţitoare mâinile sufletului meu, în loc să le ridic şi pe ele prin săvârşire de fapte sfinte şi bune, atunci nu-i adevărat ceea ce cânt”[9].  „Mai întâi ascultă ce spui când înalţi cântare de rugăciune către Dumnezeu! […] Când din tine şi din faptele tale nu iese tămâie, ci fum şi miros urât, ce osândă nu meriţi?”[10].

3: Pune, Doamne, strajă gurii mele

şi uşă de îngrădire împrejurul buzelor mele.

„Moartea şi viaţa sunt în puterea limbii (Proverbe 18, 21). Pentru orice vorbă deşartă pe care o vor rosti, oamenii vor da socoteală în ziua judecăţii (Matei 12, 36). Aşadar, pază gurii! Uşa de îngrădire sugerează meterezele ce străjuiesc de jur-împrejurul cetăţii”[11].

„Cel ce nu ia aminte la cuvintele cele insuflate de Dumnezeu, nici nu pune uşă de îngrădire împrejurul buzelor, nici nu-şi întoarce urechea lui de la auzire deşartă (Psalmi 118, 37) şi nu-şi aduce aminte de răspunsul de pe urmă şi de înfricoşătorul tribunal al lui Hristos, cum va trebui să ne înfăţişăm cu toţii goi şi dezbrăcaţi înaintea Lui şi să dăm cuvânt pentru cele grăite de noi, cum oare ar putea dobândi lacrimi şi se va putea plânge cu căldură pe sine însuşi, chiar dacă ar fi să trăiască mai mult de o sută de ani?”[12].  „Despre jertfele de seară ce trebuie să mai spunem, de vreme ce chiar în Vechiul testament sunt consfinţite prin legea mozaică, să fie necontenit aduse? Aici s-ar putea înţelege mai cu sfinţenie că este vorba chiar de acea desăvârşită jertfă de seară, fie cea pe care Iisus a încredinţat-o apostolilor seara la cină, când a făcut începutul tainelor preasfinte ale Bisericii (cf. Matei 26, 26), fie cea prin care, în ziua următoare, S-a oferit El Însuşi Tatălui ca jertfă de seară, adică la sfârşitul veacurilor, prin ridicarea mâinilor Sale pentru mântuirea lumii întregi”[13].

4: Să nu abaţi inima mea spre cuvinte de vicleşug

ca să mă dezvinovăţesc cu dezvinovăţiri în păcate,

cu oameni care lucrează fărădelegea,

cu ai căror aleşi nu mă voi însoţi.

„Omul are tendinţa de a-şi scuza păcatul prin vorbe meşteşugite, viclene, aruncându-l pe seama altui păcătos ori pe seama împrejurărilor”[14].

„Fericitul David arată că neînfrânarea limbii este cea mai mârşavă dintre boli. De altfel, el a făcut rugi pentru aceasta […]. (Iar) eu aş spune că este un lucru vrednic de toată răsplata a vrea să cugeţi în chip înţelept cele ce se cuvin, să le cugete cei care au cu adevărat mintea bine întemeiată şi, pe deasupra, a te folosi de cuvinte ce nu pot fi criticate”[15].

5: Certa-mă-va dreptul cu milă şi mă va mustra,

dar untdelemnul păcătosului să nu ungă capul meu.

Că încă şi rugăciunea mea este întru bunăvrerile lor,

Certa-mă-va dreptul cu milă şi mă va mustra: „Fericitul Ieronim: Dacă chemi un doctor şi-i arăţi rana şi el îţi va spune că nu-l priveşte, vei crede despre el că e un om crud, fără inimă. Dacă însă el ţi-o cauterizează sau o supune bisturiului şi-i stoarce puroiul, atunci vei spune despre el că e un om milos, fiindcă a salvat o viaţă”[16].   Dar untdelemnul păcătosului să nu ungă capul meu: „Fericitul Augustin: Păcătosul care-ţi unge capul este linguşitorul ce te laudă fără măsură şi trezeşte-n tine păcatul mândriei. Fereşte-te de el!”[17].

6: lângă stâncă înghiţiţi au fost judecătorii lor;

auzi-vor graiurile mele, că s-au îndulcit,

„Ioan Gură de Aur interpretează: au căzut precum piatra aruncată în apă care nu se mai vede”[18].

7: ca o brazdă de pământ s-au rupt pe pământ,

risipitu-s-au oasele lor lângă iad.

8: Căci către Tine-s, Doamne, Doamne, ochii mei,

în Tine am nădăjduit, sufletul să nu mi-l iei.

9: Păzeşte-mă de cursa pe care ei mi-au pus-o,

şi de pietrele de poticnire ale celor ce lucrează fărădelegea.

10: Cădea-vor în mreaja lor păcătoşii,

dar eu deoparte sunt până ce voi trece.

„Aceştia sunt, înainte de alţii, cei ce strâmbă cele drepte şi strecoară în cei mai simpli cuvântul pricinuitor de pieire, abătându-i spre cugetări rele şi la învăţătura strâmbă despre Dumnezeu”[19].    „În timp ce păcătoşii cad în propria lor capcană, eu, însinguratul, cel ce m-am separat de ei, voi trece pe-alături fără s-o ating”[20].

Voi trece: gr. παρέρχομαι. Augustin atrage atenţia că este cuvântul Paştelui (cf. Ieşirea 12, 23)”[21].


[1] BBVA, p. 777

[2] SEP 4/I, p. 331

[3] SEP 4/I, p. 331

[4] Origen, Omilii la Exod, XI, 4

[5] Sf. Ioan Casian, Aşezămintele mânăstireşti, III

[6] Origen, Omilii la Cartea Proorocului Ieremia, XVIII, 10

[7] Teolipt al Filadelfiei, Cuvinte duhovniceşti, II, 21

[8] Origen, Contra lui Celsus, VIII, 17

[9] Origen, Convorbirile cu Heraclide

[10] Sf. Ioan Gură de Aur, Omilii la Matei, LXXIII, 3

[11] BBVA, p. 777

[12] Sf. Simeon Noul Teolog, Cateheze, IV

[13] Sf. Ioan Casian, Aşezămintele mânăstireşti, III

[14] BBVA, p. 777

[15] Sf. Chiril al Alexandriei, Zece Cărţi împotriva lui Iulian Apostatul, V

[16] BBVA, p. 777

[17] BBVA, p. 777

[18] SEP 4/I, p. 332

[19] Sf. Chiril al Alexandriei, Despre închinarea şi slujirea în Duh şi Adevăr, XII

[20] BBVA, p. 778

[21] SEP 4/I, p. 333

 

Publicitate

10 responses to this post.

  1. […] Marinescu, Tanya, Carmen, Dispecer Blogosferă, Mirela Pete, Gabriela Elena, Carmen Negoiţă, Ana Usca şi […]

  2. […] Food; Achilianu; Ana Usca; Baiatul Ciudat; Caius; Consiliul; Cristian Dima; Cristian Lisandru; Dispecerul vietii mele; […]

  3. […] Natasa, Caius,  Cristian Lisandru, Elisa, Hai ca se poate!, Dragon,  Cristian Dima, Orfiv, Ana Usca, Mirela Pete, Dispecer, Florin Matei, Starea Natiunii, Basarica, Supravietuitor,  Plano 10,   […]

  4. […] Mazilu, Altcersenin, Ana Cazacu, Ana Usca,Anca, Andrei, Blue Caffe, Caius, Cammely, Carmen,  Călin Hera, Cristi Dima, Cristi […]

  5. […] tuturor:Ada, Alex Mazilu, Altcersenin, Ana Cazacu, Ana Usca, Anca, Andrei, Blue Caffe, Caius, Cammely, Carmen, Cella, Chat Noir,  Cristi Dima, Cristi […]

  6. […] Mazilu, Altcersenin, Ana Cazacu, Ana Usca,Anca, Andrei, Blue Caffe, Caius, Cammely, Carmen,  Călin Hera, Cristi Dima, Cristi […]

  7. […] iar tuturor: Ada, Alex Mazilu, Altcersenin, Ana Cazacu, Ana Usca,Anca, Andrei, Blue Caffe, Bogdan, Caius, Cammely, Carmen, Cella, Cristi Dima, Cristi Lisandru, […]

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: