Archive for februarie 2011

Concursul naţional de cercetare

 

Concursul naţional de cercetări pedagogice în domeniul

educaţiei religioase şi al educaţiei morale

pentru şcoala de mâine„, ediţia a IV-a, 20 iunie 2011

 

 

 

Organizatori

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Catedra de Pedagogie, Psihologie şi Didactică

Facultatea de Teologie Ortodoxă Alba Iulia

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Alba

Consiliul Judeţean Alba

 

Obiective

  • atragerea atenţiei cadrelor didactice asupra importanţei realizării de cercetări pedagogice pentru dezvoltarea învăţământului, în conformitate cu noile provocări ale societăţii moderne, aflată într-o dinamică accelerată;
  • stimularea cadrelor didactice de a iniţia cercetări în domeniul educaţional şi de a valorifica rezultatele acestora;
  • crearea unui cadru de prezentare şi valorificare a cercetărilor pedagogice întreprinse de către cadrele didactice din ţară;
  • realizarea unei baze de date la nivel naţional cu cercetări întreprinse în domeniul educaţional;
  • dezvoltarea unui cadru instituţional de sprijin pedagogic şi teologic pentru profesorii care desfăşoară cercetări pedagogice, inclusiv cercetări pentru lucrările metodico-ştiinţifice elaborate în vederea acordării gradului didactic I.

 

Regulamentul concursului

1. Concursul se adresează cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar şi universitar.

2. Sunt acceptate cercetări pedagogice realizate în domeniul educaţiei religioase şi al educaţiei morale de către cercetători, profesori, diriginţi etc.

3. Cercetările vor fi trimise până la data de 20 iunie 2011, pe adresa de e-mail: educatia_religioasa2004@yahoo.com. Textele vor fi scrise în format Word, font: Times New Roman, font size: 12, paragraful: 1 rând. Fiecare lucrare trebuie însoţită de o fişă de participare, după modelul de mai jos.

4. În structura lucrărilor este important să se regăsească: ipoteza cercetării, prezentarea investigaţiei întreprinse, analiza şi interpretarea datelor, concluzii ale cercetării.

5. Comisia de jurizare va fi formată din specialişti în domeniul ştiinţelor educaţiei şi al teologiei.

6. Rezultatele concursului vor fi comunicate participanţilor, până la data de 24 iunie 2011.

7. Pentru participarea la concurs, nu se percep niciun fel de taxe.

8. Premiile şi diplomele vor fi trimise prin poştă, în sistem ramburs.

 

 

Iniţiator

Pr.lect.univ.dr. Dorin Opriş

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Catedra de Pedagogie, Psihologie şi Didactică

 

 

fişă de participare la Concursul naţional de cercetări pedagogice în domeniul educaţiei religioase şi al educaţiei morale „Pentru şcoala de mâine”, ediţia a IV-a, 2011

  1. Numele şi prenumele autorului / autorilor:
  2. Unitatea de învăţământ:
  3. Titlul lucrării:
  4. Adresa, nr. de telefon şi e-mail personal:

.

Recomandări: Carmen, Ioan Sorin Usca, Adela Onete, Gând licitat, Vania, Gabriela Elena, Cristian Dima, Teo Negură, Zalmoxys, Caius, Link-Ping, Cella, Dispecer Blogosferă, Năbădăiosul, Onu, Club Impact.