Posts Tagged ‘Hristos’

O nouă ediţie a Concursului de reviste şcolare religioase – mai 2009

08-Ioan

Dragi colegi, vă invităm să participaţi la ediţia a VII-a a Concursului de reviste şcolare religioase.
Mai multe despre acest concurs, veţi găsi în regulamentul ataşat.
Vă aşteptăm cu drag,
ORGANIZATORII

Regulamentul Concursului de reviste religioase – ediţia a VII-a

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TIMIŞ INSPECTOR DE SPECIALITATE
PR. PROF. Dorinel Savescu
MITROPOLIA BANATULUI

Regulamentul Concursului de reviste religioase – ediţia a VII-a

I. ARGUMENT
Organizarea concursului de reviste cu caracter religios pleacă de la convingerea că de-a lungul anilor predarea religiei în şcoală, ca disciplină în trunchiul comun al planului de învăţământ în aria curriculară Om şi societate, a avut un impact pozitiv asupra elevilor, a profesorilor şi chiar asupra întregii societăţi, componenta religioasă adăugându-se la pregătirea personalităţii tinerilor.
Gândită ca o ilustrare a activităţii desfăşurate la orele de religie, revista cu caracter religios realizată într-o şcoală, contribuie la educaţia morală şi spirituală a cititorilor săi.

II.SCOPUL
 răspândirea moralei creştine în rândul elevilor şi a părinţilor;
 cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi, a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii;
 cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase;

III.OBIECTIVE
 dezvoltarea creativităţii în rândul elevilor;
 posibilitatea de afirmare a talentelor literare în cadrul şcolii şi al familiei;
 formarea de atitudini moral-religioase în rândul tinerilor;

IV.CONDIŢII DE PARTICIPARE
 concursul se adresează elevilor claselor I-VIII şi liceu;
 sunt acceptate în concurs reviste de tip: foi volante (2 pagini), ziar (4-10 pagini), reviste religioase (8-26 pagini), reviste şcolare cu secţiune religioasă;
 participă publicaţiile apărute în intervalul septembrie – mai, an şcolar 2008-2009, după cum urmează:
• Două numere/revistă;
• Cinci foi volante;
• Patru ziare;
• Două reviste şcolare cu secţiune religioasă;

 Termen de depunere a lucrărilor: 10 – 20 mai 2009;
 Locul de depunere a lucrărilor: Şcoala cu clasele I-VIII, nr.25 – Timişoara sau Liceul J. L. Calderon – Timişoara;
 Persoane de contact:
 Profesor: Otilia Bichiş, Liceul J.L. Calderon – Timişoara, B-dul Pestalozzi nr. 14; Tel. 0747047944 sau E-mail: otis11s@yahoo.com
 Profesor Ana Usca, Şcoala cu clasele I-VIII, nr.25, Timişoara, str. Cosminului nr. 42; Tel. 0758061500 sau E-mail: ana_usca_papi@yahoo.com
 Adriana Paşalău, Liceul Energetic – Timişoara, tel 0742903095
 Data concursului: 29.05.2009, orele 15.00
 Locul de desfăşurare: Liceul J.L. Calderon – Timişoara, B-dul Pestalozzi nr. 14;

Organizatori, profesori: Ana Usca, Otilia Bichiş, Adriana Paşalău

Publicitate