Posts Tagged ‘şcoală’

Sfârşit de an şcolar

DSCF4949

Octavian Goga – Dăscăliţa


Când, tremurându-şi jalea şi sfiala,
Un cânt pribeag îmbrăţişează firea,
Şi-un trandafir crescut în umbră moare,
Şi soare nu-i să-i plângă risipirea,
Eu plâng atunci, căci tu-mi răsai în zare,
A vremii noastre dreaptă muceniţă,
Copil blajin, cuminte prea devreme,
Sfielnică, bălaie dăscăliţă.

Ca strălucirea ochilor tăi limpezi,
Poveste nu-i mai jalnic povestită,
Tu eşti din leagăn soră cu sfiala,
Pe buza ta n-a tremurat ispită.
Cununa ta de zile şi de visuri
Au împletit-o rele ursitoare,
Ca fruntea ta nu-i frunte de zăpadă,
Şi mână nu-i atâtea ştiutoare.

Moşnegi, ceteţi ai cărţilor din strană,
Din graiul tău culeg învăţătură,
E scrisă parcă-n zâmbetele tale
Seninătatea slovei din scriptură.
În barba lor, căruntă ca amurgul,
Ei strâng prinosul lacrimilor sfinte,
Căci văd aievea întrupat ceaslovul
În vorba ta domoală şi cuminte.

La tine vin nevestele să-şi plângă
Feciorii duşi în slujbă la-mpăratul,
Şi tu ascunzi o lacrimă-ntre slove,
În alte ţări când le trimiţi oftatul…
Şi fete vin, să le-nfloreşti altiţa,
La pragul tău e plină ulicioara,
Şi fetele îşi şopotesc în taină:
“Ce mâini frumoase are domnişoara!”

…Aşa, grijind copiii altor mame,
Te stingi zâmbind în calea ta, fecioară,
Iar căpătâiul somnului tău vitreg
De-un vis deşert zadarnic se-nfioară.
Tu parc-auzi cum picură la geamuri
Un ciripit de pui de rândunică
Şi-un gând răzleţ îţi înfierbântă tâmpla,
Cu tine-adoarme-o dulce, sfântă frică.

Sfios, amurgul toamnei mohorâte
Îşi mişcă-ncet podoaba lui bolnavă,
Ca din cădelniţi fumul de tămâie,
Prelung se zbate frunza din dumbravă.
Tu stai în prag, şi din frăgar o frunză
La sânul tău s-a coborât să moară,
Iar vântul spune crengilor plecate
Povestea ta, frumoasă domnişoară…

O nouă ediţie a Concursului de reviste şcolare religioase – mai 2009

08-Ioan

Dragi colegi, vă invităm să participaţi la ediţia a VII-a a Concursului de reviste şcolare religioase.
Mai multe despre acest concurs, veţi găsi în regulamentul ataşat.
Vă aşteptăm cu drag,
ORGANIZATORII

Regulamentul Concursului de reviste religioase – ediţia a VII-a

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TIMIŞ INSPECTOR DE SPECIALITATE
PR. PROF. Dorinel Savescu
MITROPOLIA BANATULUI

Regulamentul Concursului de reviste religioase – ediţia a VII-a

I. ARGUMENT
Organizarea concursului de reviste cu caracter religios pleacă de la convingerea că de-a lungul anilor predarea religiei în şcoală, ca disciplină în trunchiul comun al planului de învăţământ în aria curriculară Om şi societate, a avut un impact pozitiv asupra elevilor, a profesorilor şi chiar asupra întregii societăţi, componenta religioasă adăugându-se la pregătirea personalităţii tinerilor.
Gândită ca o ilustrare a activităţii desfăşurate la orele de religie, revista cu caracter religios realizată într-o şcoală, contribuie la educaţia morală şi spirituală a cititorilor săi.

II.SCOPUL
 răspândirea moralei creştine în rândul elevilor şi a părinţilor;
 cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi, a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii;
 cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase;

III.OBIECTIVE
 dezvoltarea creativităţii în rândul elevilor;
 posibilitatea de afirmare a talentelor literare în cadrul şcolii şi al familiei;
 formarea de atitudini moral-religioase în rândul tinerilor;

IV.CONDIŢII DE PARTICIPARE
 concursul se adresează elevilor claselor I-VIII şi liceu;
 sunt acceptate în concurs reviste de tip: foi volante (2 pagini), ziar (4-10 pagini), reviste religioase (8-26 pagini), reviste şcolare cu secţiune religioasă;
 participă publicaţiile apărute în intervalul septembrie – mai, an şcolar 2008-2009, după cum urmează:
• Două numere/revistă;
• Cinci foi volante;
• Patru ziare;
• Două reviste şcolare cu secţiune religioasă;

 Termen de depunere a lucrărilor: 10 – 20 mai 2009;
 Locul de depunere a lucrărilor: Şcoala cu clasele I-VIII, nr.25 – Timişoara sau Liceul J. L. Calderon – Timişoara;
 Persoane de contact:
 Profesor: Otilia Bichiş, Liceul J.L. Calderon – Timişoara, B-dul Pestalozzi nr. 14; Tel. 0747047944 sau E-mail: otis11s@yahoo.com
 Profesor Ana Usca, Şcoala cu clasele I-VIII, nr.25, Timişoara, str. Cosminului nr. 42; Tel. 0758061500 sau E-mail: ana_usca_papi@yahoo.com
 Adriana Paşalău, Liceul Energetic – Timişoara, tel 0742903095
 Data concursului: 29.05.2009, orele 15.00
 Locul de desfăşurare: Liceul J.L. Calderon – Timişoara, B-dul Pestalozzi nr. 14;

Organizatori, profesori: Ana Usca, Otilia Bichiş, Adriana Paşalău