Archive for the ‘Activităţi Religie’ Category

Concursul naţional de cercetare

 

Concursul naţional de cercetări pedagogice în domeniul

educaţiei religioase şi al educaţiei morale

pentru şcoala de mâine„, ediţia a IV-a, 20 iunie 2011

 

 

 

Organizatori

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Catedra de Pedagogie, Psihologie şi Didactică

Facultatea de Teologie Ortodoxă Alba Iulia

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Alba

Consiliul Judeţean Alba

 

Obiective

 • atragerea atenţiei cadrelor didactice asupra importanţei realizării de cercetări pedagogice pentru dezvoltarea învăţământului, în conformitate cu noile provocări ale societăţii moderne, aflată într-o dinamică accelerată;
 • stimularea cadrelor didactice de a iniţia cercetări în domeniul educaţional şi de a valorifica rezultatele acestora;
 • crearea unui cadru de prezentare şi valorificare a cercetărilor pedagogice întreprinse de către cadrele didactice din ţară;
 • realizarea unei baze de date la nivel naţional cu cercetări întreprinse în domeniul educaţional;
 • dezvoltarea unui cadru instituţional de sprijin pedagogic şi teologic pentru profesorii care desfăşoară cercetări pedagogice, inclusiv cercetări pentru lucrările metodico-ştiinţifice elaborate în vederea acordării gradului didactic I.

 

Regulamentul concursului

1. Concursul se adresează cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar şi universitar.

2. Sunt acceptate cercetări pedagogice realizate în domeniul educaţiei religioase şi al educaţiei morale de către cercetători, profesori, diriginţi etc.

3. Cercetările vor fi trimise până la data de 20 iunie 2011, pe adresa de e-mail: educatia_religioasa2004@yahoo.com. Textele vor fi scrise în format Word, font: Times New Roman, font size: 12, paragraful: 1 rând. Fiecare lucrare trebuie însoţită de o fişă de participare, după modelul de mai jos.

4. În structura lucrărilor este important să se regăsească: ipoteza cercetării, prezentarea investigaţiei întreprinse, analiza şi interpretarea datelor, concluzii ale cercetării.

5. Comisia de jurizare va fi formată din specialişti în domeniul ştiinţelor educaţiei şi al teologiei.

6. Rezultatele concursului vor fi comunicate participanţilor, până la data de 24 iunie 2011.

7. Pentru participarea la concurs, nu se percep niciun fel de taxe.

8. Premiile şi diplomele vor fi trimise prin poştă, în sistem ramburs.

 

 

Iniţiator

Pr.lect.univ.dr. Dorin Opriş

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Catedra de Pedagogie, Psihologie şi Didactică

 

 

fişă de participare la Concursul naţional de cercetări pedagogice în domeniul educaţiei religioase şi al educaţiei morale „Pentru şcoala de mâine”, ediţia a IV-a, 2011

 1. Numele şi prenumele autorului / autorilor:
 2. Unitatea de învăţământ:
 3. Titlul lucrării:
 4. Adresa, nr. de telefon şi e-mail personal:

.

Recomandări: Carmen, Ioan Sorin Usca, Adela Onete, Gând licitat, Vania, Gabriela Elena, Cristian Dima, Teo Negură, Zalmoxys, Caius, Link-Ping, Cella, Dispecer Blogosferă, Năbădăiosul, Onu, Club Impact.

Rezultatele concursului de cercetări pedagogice

Rezultatele concursului de cercetări pedagogice în domeniul educaţiei religioase şi al educaţiei morale “Pentru şcoala de mâine”, ediţia a III-a, Alba Iulia, 2010, în urma jurizării lucrărilor care au respectat cerinţele regulamentului de concurs:

......

I. Secţiunea:  cercetări experimentale

Premiul I: Prof. Daniela Ciupală, Şcoala cu clasele I – VIII “Mihai Viteazul” Brăila

Premiul II: Prof. Svetlana Ceapă, Şcoala gimnazială nr. 12 “Miron Costin” Galaţi

Premiul II: Prof. Monica-Ştefana Trifan, Liceul de Artă “Dimitrie Cuclin” Galaţi

Premiul III: Prof. Cosmina Moga, Şcoala Generală Rupea, Braşov

Menţiune: Prof. Lucia Creţu, Liceul C.F.R. Galaţi

II. Secţiunea:  cercetări constatative, istorice, interdisciplinare

Premiul I: Prof. Ioana Rîcă, Colegiul Naţional de Arte “Regina Maria” Constanţa

Premiul I: Prof. Natalia-Nicoleta Roman, Şcoala cu clasele I-VIII Sîntandrei, judeţul Bihor

Premiul II: Prof. Gela Oloşutean, Şcoala “George Bariţiu” Jucu, Cluj

şi Prof. Iosif Hagău, Şcoala cu clasele I-VIII, Baciu, Cluj

Premiul II: Prof. Sorin Schiau, Colegiul Naţional “Horea, Cloşca şi Crişan” Alba Iulia

Premiul III: Iuliana Onofrei, masterand, Facultatea de Filosofie,Univ. “Al. I. Cuza”, Iaşi

Premiul III: Prof. Corina Petrea, Grup Şcolar Forestier Câmpeni, Alba

Menţiune: Prof. Georgiana Petric-Bătrân, Colegiul Naţional “Elena Ghiba Birta” Arad

Menţiune: Prof. Elena Olaru, Liceul Teoretic “Lascăr Rosetti” Răducăneni, Iaşi

Menţiune: Prof. Dana Faraon, Liceul Teoretic “Lascăr Rosetti” Răducăneni, Iaşi

Comisia de jurizare:

Pr.conf.univ.dr. Teofil Tia, Facultatea de Teologie Ortodoxă Alba Iulia, prodecan

Pr.lect.univ.dr. Dorin Opriş, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, Catedra de Pedagogie, Psihologie şi Didactică

Prof.dr. Monica Opriş, Seminarul Teologic Ortodox Alba Iulia

Concurs naţional de cercetări pedagogice

 1. I. Concursul naţional de cercetări pedagogice în domeniul 

  educaţiei religioase şi al educaţiei morale pentru şcoala de mâine„, ediţia a III-a, 20 septembrie 2010

Organizatori

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Catedra de Pedagogie, Psihologie şi Didactică

Facultatea de Teologie Ortodoxă Alba Iulia

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Alba

Consiliul Judeţean Alba

Obiective

 • atragerea atenţiei cadrelor didactice asupra importanţei realizării de cercetări pedagogice pentru dezvoltarea învăţământului, în conformitate cu noile provocări ale societăţii moderne, aflată într-o dinamică accelerată;
 • stimularea cadrelor didactice de a iniţia cercetări în domeniul educaţional şi de a valorifica rezultatele acestora;
 • crearea unui cadru de prezentare şi valorificare a cercetărilor pedagogice întreprinse de către cadrele didactice din ţară;
 • realizarea unei baze de date la nivel naţional cu cercetări întreprinse în domeniul educaţional;
 • dezvoltarea unui cadru instituţional de sprijin pedagogic şi teologic pentru profesorii care desfăşoară cercetări pedagogice, inclusiv cercetări pentru lucrările metodico-ştiinţifice elaborate în vederea acordării gradului didactic I.

Regulamentul concursului

1. Concursul se adresează cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar.

2. Sunt acceptate cercetări pedagogice realizate în domeniul educaţiei religioase şi al educaţiei morale de către profesori, diriginţi, învăţători, educatori etc.

3. Cercetările vor fi trimise până la data de 20 septembrie 2010, pe adresa de e-mail: educatia_religioasa2004@yahoo.com. Textele vor fi scrise în format Word, font: Times New Roman, font size: 12, paragraful: 1 rând. Fiecare lucrare trebuie însoţită de o fişă de participare, după modelul de mai jos.

4. În structura lucrărilor este important să se regăsească: ipoteza cercetării, prezentarea investigaţiei întreprinse, analiza şi interpretarea datelor, concluzii ale cercetării.

5. Comisia de jurizare va fi formată din specialişti în domeniul ştiinţelor educaţiei şi al teologiei.

6. Rezultatele concursului vor fi comunicate participanţilor, până la data de 24 septembrie 2010.

7. Pentru participarea doar la concurs, nu se percep niciun fel de taxe.

Pentru participarea cu cercetări la conferinţa / şi la conferinţa: Educaţia din perspectiva valorilor, condiţiile sunt cele menţionate pe pagina de Internet a Universităţii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia:

http://www.uab.ro/conferinte/index.php?cale=conferinte2010

http://www.uab.ro/sesiuni_2010/educatia_din_perspectiva_valorilor/index.htm

8. Premiile şi diplomele vor fi trimise prin poştă sau înmânate în cadrul conferinţei.

Iniţiator

Pr. lect. univ. dr. Dorin Opriş

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Catedra de Pedagogie, Psihologie şi Didactică

fişă de participare la Concursul naţional de cercetări pedagogice în domeniul educaţiei religioase şi al educaţiei morale „pentru şcoala de mâine”, ediţia a II-a, 2009

 1. Numele şi prenumele autorului / autorilor:
 2. Unitatea de învăţământ:
 3. Titlul lucrării:
 4. Adresa, nr. de telefon şi e-mail personal:

II.

Vă invit să participaţi la conferinţa: Educaţia din perspectiva valorilor, ce se va desfăşura în perioada 29-30 octombrie 2010, in organizarea Catedrei de Pedagogie, Psihologie si Didactica, din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia.

Detalii şi înscrieri, pe pagina de Internet a Universităţii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia:

http://www.uab.ro/conferinte/index.php?cale=conferinte2010

http://www.uab.ro/sesiuni_2010/educatia_din_perspectiva_valorilor/index.htm

Manifestarea academica reprezintă un important eveniment şi o premieră în România deopotrivă pentru ştiinţele educaţiei si pentru teologie, prin încercarea de a aşeza alături cele două instituţii preocupate de formarea fiinţei umane: Biserica şi Şcoala.

Pr. lect. univ. dr. Dorin Opriş
Catedra de Pedagogie, Psihologie si Didactica

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iuli

Concurs colinde

REGULAMENTUL FESTIVALULUI –  CONCURS

COLINDE ŞI DATINI DE CRĂCIUN – 2009

Stimaţi profesori,

Scopul acestei manifestări artistice este implicarea elevilor în păstrarea datinilor şi a obiceiurilor prilejuite de Naşterea Domnului precum şi de educare a acestora în spiritul valorilor creştine.

Ne dorim ca cei prezenţi la concurs:

 • să-şi împroprieze frumuseţea spirituală a colindului;
 • să conştientizeze apartenenţa la Biserica lui Hristos, ca organism comunitar;
 • să-şi exprime prin colinde şi piese religioase bucuria Crăciunului, vestind prin glasurile lor Naşterea Pruncului Hristos;

Secţiunile:

 • Secţiunea I: Cor (pe voci egale, două voci, trei voci);
 • Secţiunea a II-a: Grup vocal fără acompaniament;
 • Secţiunea a III-a: Grup vocal instrumental;
 • Secţiunea a IV-a:  Scenete religioase;   Obiceiuri şi datini de Crăciun.

Participanţi: Festivalul concurs se adresează elevilor din clasele I-IV, V-VIII şi IX-XII.

Timpul alocat: În concurs sunt admise două colinde într-un interval de 5-6 minute (de la urcarea pe scenă.) Depăşirea timpului duce la descalificarea participanţilor;

 • Pentru piesele religioase sunt alocate maximum 10 minute;
 • Nu se acceptă materiale auxiliare (muzică înregistrată);
 • În prima parte a concursului vor evolua corurile, urmând ca în după-amiaza aceleiaşi zile să se desfăşoare scenetele religioase.

Înscrierile se fac până în data de 30 noiembrie 2009. La înscriere vă rugăm să precizaţi o posibilitate de contact (adresă de e-mail, nr. telefon.)

Data festivalului: 5 decembrie 2009, orele 9.00, conform programării;

Locul de desfăşurare: Centrul Militar – Piaţa Libertăţii, Timişoara.

Programarea şcolilor în concurs se va face în funcţie de data înscrierii. La înscriere vă rugăm să precizaţi:

 • Şcoala;
 • Categoria de vârstă a elevilor;
 • Secţiunea;
 • Profesor coordonator;
 • Adresă de contact (e-mail).

Persoană de contact:

Prof. Crina Pîrvu, Şcoala cu clasele. I-VIII nr. 19, tel. 0729897933 sau e-mail crina_pirvu@yahoo.com

Activităţile demonstrative şi concursurile din anul şcolar 2009-2010

Cercul pedagogic al profesorilor de religie

ISJ – Timiş

Inspector de specialitate: preot prof. Dorinel Savescu

Concursurile şcolare din anul şcolar 2009-2010

Nr. crt.

Denumirea concursului

Responsabili

Locul de desfăşurare

Data

Observaţii

  Concurs de Colinde şi scenete religioase

  Usca Ana

  Buzatu Daniela

  Florei Alina

  Şcoala Populară de Artă – Timişoara

  05.12.2009

   Concurs de eseuri

   Tema: Familia

   Lavinia Bloju

   Liceul Ana Aslan Timişoara

   26.02.2010

   Orele15.00

    Concurs de desene religioase

    Popovici Rita

    Şcoala cu clasele I-VIII nr. 30 Timişoara

    Luna aprilie 2010

     Concurs de pictură pe sticlă

     Berar Daniela

     Şcoala cu clasele I-VIII nr. 2 Timişoara

     Luna mai 2010

      Concurs de reviste religioase

      Usca Ana

      Bichiş Otilia

      Pasalau Adriana

      Liceul Energetic – Timişoara

      02.06.2010

      Activităţile demonstrative din anul şcolar 2009-2010

      şcoli generale

      Nr. crt.

      Locul de desfăşurare

      Profesor

      Data/ora

      Observaţii

      1

      Liceul Pedagogic – Timişoara

      Ioana Anişoara

      29.10.2009

      Orele 17.00

      2

      Şcoala cu clasele I-VIII nr. 4 Timişoara

      Arjoca Raluca

      17.11.2009

      Orele 12.00

      3

      Şcoala cu clasele I-VIII nr. 25 Timişoara

      Usca Ana

      Miloş Cristian

      22.01.2010

      Orele 14.00

      4

      Liceul Calderon – Timişoara

      Bichiş Otilia

      19.02.2010

      Orele 14.00

      5

      Liceul Logos – Timişoara

      Cătană Nicolae

      11.05.2010

      Orele 14.00

      Responsabil de cerc: prof. Daniela Buzatu

      Activităţile demonstrative din anul şcolar 2009-2010

      licee

      Nr. crt.

      Locul de desfăşurare

      Profesor

      Data/ora

      Observaţii

      1

      Liceul Ion Vidu – Timişoara

      Iliescu Maria

      Gongola Tatiana

      09.12.2009

      Orele 12.00

      2

      Liceul Lenau – Timişoara

      Necşa Cristian

      Burman Gabriela

      24.02.2010

      Orele 11.15

      3

      Liceul Pedagogic – Timişoara

      Anghel Mariana

      22.04.2010

      Orele 12.00

      4

      Liceul Silvic – Timişoara

      Alexa Cristian

      15.03.2010

      Orele 14.00

      5

      Liceul – Poştă şi Telecomunicaţii

      Dragomir Ioana

      13.05.2010

      Orele 12.00

      Responsabil de cerc: preot prof. Claudiu Munteanu

      O nouă ediţie a Concursului de reviste şcolare religioase – mai 2009

      08-Ioan

      Dragi colegi, vă invităm să participaţi la ediţia a VII-a a Concursului de reviste şcolare religioase.
      Mai multe despre acest concurs, veţi găsi în regulamentul ataşat.
      Vă aşteptăm cu drag,
      ORGANIZATORII

      Regulamentul Concursului de reviste religioase – ediţia a VII-a

      INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TIMIŞ INSPECTOR DE SPECIALITATE
      PR. PROF. Dorinel Savescu
      MITROPOLIA BANATULUI

      Regulamentul Concursului de reviste religioase – ediţia a VII-a

      I. ARGUMENT
      Organizarea concursului de reviste cu caracter religios pleacă de la convingerea că de-a lungul anilor predarea religiei în şcoală, ca disciplină în trunchiul comun al planului de învăţământ în aria curriculară Om şi societate, a avut un impact pozitiv asupra elevilor, a profesorilor şi chiar asupra întregii societăţi, componenta religioasă adăugându-se la pregătirea personalităţii tinerilor.
      Gândită ca o ilustrare a activităţii desfăşurate la orele de religie, revista cu caracter religios realizată într-o şcoală, contribuie la educaţia morală şi spirituală a cititorilor săi.

      II.SCOPUL
       răspândirea moralei creştine în rândul elevilor şi a părinţilor;
       cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi, a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii;
       cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase;

      III.OBIECTIVE
       dezvoltarea creativităţii în rândul elevilor;
       posibilitatea de afirmare a talentelor literare în cadrul şcolii şi al familiei;
       formarea de atitudini moral-religioase în rândul tinerilor;

      IV.CONDIŢII DE PARTICIPARE
       concursul se adresează elevilor claselor I-VIII şi liceu;
       sunt acceptate în concurs reviste de tip: foi volante (2 pagini), ziar (4-10 pagini), reviste religioase (8-26 pagini), reviste şcolare cu secţiune religioasă;
       participă publicaţiile apărute în intervalul septembrie – mai, an şcolar 2008-2009, după cum urmează:
      • Două numere/revistă;
      • Cinci foi volante;
      • Patru ziare;
      • Două reviste şcolare cu secţiune religioasă;

       Termen de depunere a lucrărilor: 10 – 20 mai 2009;
       Locul de depunere a lucrărilor: Şcoala cu clasele I-VIII, nr.25 – Timişoara sau Liceul J. L. Calderon – Timişoara;
       Persoane de contact:
       Profesor: Otilia Bichiş, Liceul J.L. Calderon – Timişoara, B-dul Pestalozzi nr. 14; Tel. 0747047944 sau E-mail: otis11s@yahoo.com
       Profesor Ana Usca, Şcoala cu clasele I-VIII, nr.25, Timişoara, str. Cosminului nr. 42; Tel. 0758061500 sau E-mail: ana_usca_papi@yahoo.com
       Adriana Paşalău, Liceul Energetic – Timişoara, tel 0742903095
       Data concursului: 29.05.2009, orele 15.00
       Locul de desfăşurare: Liceul J.L. Calderon – Timişoara, B-dul Pestalozzi nr. 14;

      Organizatori, profesori: Ana Usca, Otilia Bichiş, Adriana Paşalău

      Activitate de cerc pentru profesorii de religie ortodoxă – TIMIŞOARA

      Femeile mironosite inaintea Mormântului Mântuitorului

      Dragi colegi, în data de 30 aprilie 2009, orele 15.00,  sunteţi invitaţi să participaţi la activitatea doamnişoarei profesoare Crina Pîrvu, la Şcoala cu clasele I-VIII nr. 18.

      Tema activităţii este Evaluarea în procesul didactic.

      Vă aşteptăm cu drag, profesor metodist Ana Usca